Natječaj za radno mjesto predavača

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci raspisuje
 
NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača u području društvenih znanosti, polju pedagogije, grani opća pedagogija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
 
Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju («Narodne novine» broj: 123/03, 105/04., 174/04., 02/07. – Odluka USRH, 46/07., 45/09.,  63/11., 94/13. i 139/13. i 114/14. – Odluka USRH) i posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 13/12).

Prijava na natječaj mora sadržavati: životopis, preslike diploma o završenom odgovarajućem studiju i stečenom magisteriju ili doktoratu znanosti, dokaze o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora za izbor u nastavno zvanje predavača i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s popisom radova. Od pristupnika se mogu naknadno zatražiti i radovi relevantni za izbor u zvanje. Strani državljani dužni su priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Životopis s prikazom znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, popisom radova i dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora treba dostaviti i na CD-u.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok prijave na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se na adresu:
Sveučilište u Rijeci,
Učiteljski fakultet u Rijeci,
Rijeka, Sveučilišna avenija 6.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.