Upozorenje

Vijesti

Izbor rektora 2021.


Na 49. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci je Povjerenstvo za prikupljanje prijava za izbor rektora Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje 2021. – 2025. izvijestilo Senat o prispjelim prijavama kandidata, a Senat utvrdio Listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor rektora za mandatno razdoblje 2021.-2025. s pripadajućom dokumentacijom.

 


Sve navedeno je objavljeno na službenim internetskim stranicama Sveučilišta na poveznici.
 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.