Upozorenje

Vijesti

Games for Learning Algorithmic Thinking (GLAT) - novi Erasmus+ projekt Učiteljskog Fakulteta

Na sjednici Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta, održanoj 23.10.2017., predstavljen je Erasmus+ projekt GLAT - Games for Learning Algorithmic Thinking  na kojem je Učiteljski fakultet partner…

GLAT - Games for Learning Algorithmic Thinking (2017-1-HR01-KA201-035362) je projekt sufinanciran Erasmus+ programom u okviru Ključne aktivnosti 2, Strateška partnerstva za područje općeg obrazovanja.


Glavni cilj projekta je poticanje uključivanja kodiranja i algoritamskog razmišljanja u poučavanje različitih predmeta u nižim razredima osnovne škole na zabavan i atraktivan način. Najvažnije aktivnosti projekta uključuju stručno usavršavanje učitelja razredne nastave koji će biti upoznati s različitim inovativnim metodama izvođenja nastave uz uporabu informacijsko-komunikacijske tehnologije, a naglasak će biti na korištenju obrazovnih strategija učenja uz pomoć igara (GBL - games-based learning) te poticanju kreativnosti, logičkog razmišljanja i vještine rješavanja problema.

Projekt je započeo 2. listopada 2017., a trajat će do 1. rujna 2019. Koordinator projekta je Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci (voditelj prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić) a partneri na projektu osim Učiteljskog fakulteta su: Sveučilište u Talinu (Estonija), Pedagoški fakultet Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija), Sveučilište Sv. Ćiril i Metod u Skopju (Makedonija) i Jugozapadno sveučilište "Neofit Rilski" u Blagoevgradu (Bugarska).
 
Tijekom projekta učitelji će, okupljeni u fokus grupu sudjelovati na edukaciji oblikovanoj prema mješovitom modelu e-učenja. Ključni dio će predstavljati tri radionice koje će se održati u Hrvatskoj dok će se online dio edukacije odvijati putem sustava za e-učenje. Nastavnici iz fokus grupe će uz pomoć stručnjaka iz projektnog tima primijeniti novo stečeno znanje za razvoj scenarija učenja, a zatim osmišljene scenarije učenja provoditi u nastavi sa svojim učenicima. Povratne informacije nastavnika i učenika će se koristiti za unaprjeđenje osmišljenog e-kolegija te će poboljšana verzija silabusa s materijalima za učenje i najboljim primjerima scenarija učenja biti javno dostupna kao jedan od rezultata projekta. Navedeni materijali će biti objavljeni na hrvatskom i engleskom jeziku pa će ga uz hrvatske nastavnike moći koristiti i nastavnici diljem Europe.

S Učiteljskoga fakulteta u radu na projektu sudjeluju doc. dr. sc. Jasminka Mezak (kordinator na UF), izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić te doc. dr. sc. Petra Pejić Papak.
Više o projektu može se pogledati na web stranici http://glat.uniri.hr/ ili Facebook stranici https://www.facebook.com/glatproject/ projekta
 

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.