Upozorenje

Program cjeloživotnog obrazovanja 3.

GLAZBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU DJECE S POSEBNIM POTREBAMATrajanje programa: 1 semestar
ECTS‑bodovi: 22 ECTS
Voditeljica programa: izv. prof. dr.sc. Mirna Marić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Izvoditelji nastave: izv. prof. dr.sc. Sanja Tatalović Vorkapić; izv. prof. dr. sc. Mirna Marić; doc. dr. sc. Valnea Žauhar; dr. sc. Darko Roviš, postdoktorand; dr. sc. Anita Rončević, viši pred.
Broj polaznika: maksimalno 30 polaznika
Početak: listopad 2019.

O programu:

Program cjeloživotnog učenja Glazba u odgoju i obrazovanju djece s posebnim potrebama obuhvaća sadržaje iz područja glazbe upotpunjene praktičnim aktivnostima kao što su: aktivno muziciranje, pjevanje pjesama, sviranje na orffovu instrumentariju, glazbeno stvaralaštvo te aktivno slušanje glazbe. Aktivnosti orijentirane na analitički pristup s posebnim obzirom na ritam i ritamske obrasce koji snažno utječu na cjelovit razvoj djeteta uspješno se mogu primijeniti u radu s djecom s različitim teškoćama. To se kod djece prvenstveno postiže integriranim aktivnostima, a  očituje se u razvoju samo izražavanja, uspostavljanju socijalnoga kontakta, poboljšanju komunikacije i odnosa među vršnjacima, poboljšanju osobne slobode i kreativnosti, ritma govora, glasovne percepcije te ublažavanju neprikladnih obrazaca ponašanja u djece.
 
Kontinuirano usavršavanje učitelja i odgojitelja temelj su poboljšanju odgojno-obrazovnog procesa pa se očekuje da će polaznici nakon odslušanog programa i evaluacije stečenih znanja i vještina, razviti specifične vještine koje će moći primijeniti u radu s djecom s teškoćama u ponašanju i djecom s teškoćama u razvoju. Orijentiranost programa jest na usavršavanje kompetencija poučavatelja što će pridonijeti učinkovitijem pristupu pojedincima s posebnim potrebama u procesu odgoja i obrazovanja i pridonijeti kvaliteti rada i poučavanja.

Bogato glazbeno okruženje djeteta i često aktiviranje glazbenim sadržajima intenzivirat će razvoj njegovih prirođenih glazbenih sposobnosti, njegovu osjetljivost prema doživljaju glazbe, stvarati uvjete za razvijanje kreativnosti, te osnaživati komunikacijske sposobnosti. Profesija učitelja i odgojitelja je dinamičan i trajan proces koji se  temelji na kontinuiranom profesionalnom razvoju i na stručnom usavršavanju što proizlazi iz profesionalne etike kao obveza svakog učitelja i odgojitelja. Odgojitelji i učitelji stoga moraju biti otvoreni za nove spoznaje, kontinuirano usavršavanje, profesionalno napredovanje te trajno prilagođavanje novonastalim situacijama.

Završetkom programa polaznici će steći ishode učenja:

·   Primjenjivati i interpretirati različite teorijske i praktične  pristupe u razumijevanju psihologije dobrobiti djece s posebnim potrebama
·   Planirati i primjenjivati tehnike za poticanje kreativnosti i stvaralaštva u radu s djecom s posebnim potrebama
·   Prikupiti i analizirati informacije iz različitih izvora pri planiranju preventivnih programa koji uključuju  glazbu
·   Planirati istraživanja, analizirati dobivene rezultate, prikupljati podatke primjenom mjernih instrumenata, metoda i tehnika 
·   Primjenjivati glazbene  metode u pristupu rada s djecom s posebnim potrebama
·   Kreirati glazbu u radu s djecom s posebnim potrebama
·   Odabirati glazbene primjere za slušanje u radu s djecom s posebnim potrebama
·   Kreirati i izrađivati glazbala u radu s djecom s posebnim potrebama
·   Primjenjivati orffove metode  u radu s djecom s posebnim potrebama
·   Reproducirati, stvarati, improvizirati glazbu – aktivno sudjelovati u glazbenim  aktivnostima usmjerenim na rad s djecom s posebnim potrebama.
-   Polaznici će imati mogućnost razviti i poboljšati vještine poput dijeljenja stanja emocija, združene pažnje, imitacije i recipročne interakcije, što će uspješno moći primjenjivati u radu s djecom, a povezano je s kasnijim razvojem jezika i socijalnih kompetencija kod djece.

PRIJAVE ZA UPIS 

Prijava za upis na program cjeloživotnog učenja otvorena je od 2. do 30. rujna 2019. godine. Ispunjeni prijavni obrazac (skenirani ili u word formatu) zajedno s dokazom o izvršenoj uplati naknade za izvođenje programa preslikom diplome o završenom odgovarajućem studiju potrebno je poslati na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Jednokratna uplata naknade za izvođenje programa u iznosu od 2.500,00 kn po polazniku obavlja se uplatom na žiro račun Učiteljskog fakulteta u Rijeci IBAN: HR8223600001101913656, poziv na broj: 711- OIB POLAZNIKA, model: HR00 (ili prazno) te opisom plaćanja: (ime i prezime polaznika) školarina za program Glazba

Prijavni obrazac

Uplatnica

Letak

Raspored sati, tema i izvođača

 

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.