Upozorenje

PROGRAM CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA 2. - RANE ODGOJNO-OBRAZOVNE INTERVENCIJE ZA DJECU I UČENIKE S PROBLEMIMA U PONAŠANJU

Trajanje programa: 2 semestra
ECTS‑bodovi: 13 ECTS‑bodova
Voditeljica programa: doc.dr.sc. Nataša Vlah, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Izvoditelji nastave: izv. prof. dr.sc. Željko Boneta; doc. dr. sc. Nataša Vlah; doc. dr. sc. Petra Pejić Papak; Ivanka Pejić, mag paed i def., univ.spec.rane intervencije u eduk.rehab., senzorno integracijski pedagog (GSID) i psihoterapeut ECP; Stela Bakarčić, diplomirani defektolog - socijalni pedagog i sveučilišna specijalistica promocije zdravlja i prevencije ovisnosti; Dijana Toljanić, mag.paed.soc. i učitelj mentor; Latinka Longin, mag.paed.soc. i Tea Juretić, mag. paed. soc.
Broj polaznika: maksimalno 50 polaznika
Početak: listopad 2018.


 
O programu: 

Program cjeloživotnog obrazovanja omogućit će polaznicima stjecanje specifičnih znanja i vještina za uočavanje zaštitnih i rizičnih čimbenika u prevenciji nepoželjnog psihosocijalnog razvoja djece i učenika u skupinama ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i razrednim zajednicama. Stečena znanja i vještine omogućit će polaznicima da postanu učinkovitiji odgojno-obrazovni djelatnici kroz teorijske spoznaje o etiološkim i fenomenološkim aspektima problema u ponašanju i istraže vlastite mogućnosti u primjeni strategija procjene i planiranja strategija rada.

Brojna znanstvena istraživanja upućuju da je pravovremena intervencija za djecu i učenike u riziku za teškoće i poremećaje u ponašanju, poduzeta odmah po uočenom riziku, najbolji način prevencije kasnije delinkventne aktivnosti i/ili bolesti, zlouporabe sredstava ovisnosti, odnosno element očuvanja mentalnog zdravlja.

Ranom se intervencijom na teorijskoj i praktičnoj razini multidisciplinarno i interdisciplinarno planira, provodi i evaluira prevencija u različitim okruženjima pa je primjenjiva, kako u obitelji, tako i u vrtiću/školi te u slobodnom vremenu. Slijedom toga, vrtić i škola su idealna okruženja za sustavnu primjenu rane odgojno-obrazovne intervencije. U takvim okruženjima je moguć obuhvat velikog broja djece, pa time i rana detekcija rizičnih pojava te je moguće sustavno praćenje i smanjivanje rizika kao i osiguravanje pozitivnog razvoja. Stavovi, znanja i vještine odgajatelja i učitelja ključni su elementi planiranja i ostvarivanja uvjeta kvalitetnog odgoja i obrazovanja djece i učenika s problemima u ponašanju.

 
Završetkom programa polaznici će steći ishode učenja:
 

  • Odabrati učinkovite tehnike, metode, postupke i strategije u: (i) identifikaciji rizika i zaštita za probleme u ponašanju kod djeteta i njegove okoline (obitelj, institucija, vršnjačke skupine itd); (ii) razvijanju zaštite i smanjivanju rizika kod djeteta i njegove okoline te primijeniti uz kontinuiranu procesnu i ishodišnu samorefleksiju.
  • Planirati primjenjive oblike pomoći odgojne i/ili didaktičko-metodičke prilagodbe djetetu ili učeniku s problemima  u ponašanju uvjetovanim organskim čimbenikom ili progredirajućim psihopatološkim stanjem i evaluirati provedene postupke.
  • Primijeniti profesionalne kompetencije za vođenje odgojno-obrazovne skupine, stvaranje sigurnog okruženja za učenje i pozitivnog ozračja te upravljanje disciplinom učinkovitim interakcijama i suradničkim strategijama rada
  • Evaluirati vlastitu ulogu u multidisciplinarnom timu za procjenu, programiranje i evaluaciju individualiziranih edukacijskih programa u odgojno-obrazovnim ustanovama.
  • Interpretirati teorijske perspektive i koncepte nejednakosti, siromaštva, socijalnog isključivanja, potklase i marginalizacije socijalno isključenih pojedinaca i društvenih skupina.
 

PRIJAVE ZA UPIS

Prijava za upis na program cjeloživotnog učenja otvorena je od 3. do 21. rujna 2018. godine. Ispunjeni prijavni obrazac (skenirani ili u word formatu) zajedno s dokazom o izvršenoj uplati naknade za izvođenje programa i preslikom diplome o završenom odgovarajućem studiju potrebno je poslati na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Jednokratna uplata naknade za izvođenje programa u iznosu od 1.350,00 kn po polazniku obavlja se uplatom na žiro račun Učiteljskog fakulteta u Rijeci IBAN: HR8223600001101913656, poziv na broj: OIB POLAZNIKA-710, model: HR00 (ili prazno) te opisom plaćanja: (ime i prezime polaznika) školarina za program ROOI.
Program je uvršten u Katalog stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje za 2018. godinu.

Prijavni obrazac

Uplatnica

Letak

Raspored sati, tema i izvođača za a.g. 2018./2019.

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.