Upozorenje

Program cjeloživotnog obrazovanja 4.

VODITELJ KINEZIOLOŠKIH AKTIVNOSTI DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI


Voditelj: doc.dr.sc. Vilko Petrić
Izvoditelji nastave: doc.dr.sc. Vilko Petrić; Sanja Ljubičić, mag.cin.
Trajanje: 60 sati interaktivne nastave (20 sati predavanja i 40 sati vježbi),
Broj upisnih mjesta: maksimalno 25 polaznika


O programu

Svrha programa Voditelj kinezioloških aktivnosti djece rane i predškolske dobi je razviti kompetencije kod odgajatelja za kvalitetnu organizaciju i primjenu kinezioloških aktivnosti, odnosno usvajanje specifičnih znanja i vještina iz kineziološke edukacije za poučavanje kinezioloških aktivnosti u posebnim sportskim programima s djecom rane i predškolske dobi. Drugim riječima, polaznici će biti kompetentni u neposredni odgojno – obrazovni rad integrirati pokret sa svrhom cjelovitog razvoja djeteta.

Sadržaji poučavanja temelje se na suvremenim znanstvenim spoznajama koje su obuhvaćene sljedećim predmetima: Zdravstvena usmjerenost kinezioloških aktivnosti; Organizacija kinezioloških aktivnosti s djecom rane i predškolske dobi; Kineziološka dijagnostika s djecom rane i predškolske dobi; Realizacija kinezioloških aktivnosti s djecom rane i predškolske dobi; Kurikulum kinezioloških aktivnosti za djecu rane i predškolske dobi.   

Program je pozitivno recenziran od struke, podržan od Senata Sveučilišta u Rijeci i Agencije za odgoj i obrazovanje te se priznaje kao stručno usavršavanje odgajatelja. Posebno je namijenjen odagajateljima koji rade u sportskim vrtićima ili sportskim odgojnim skupinama te svima onima koji žele u svoj neposredni rad s djecom značajnije integrirati motoričke (sportske) sadržaje.

                 

Ishodi programa        

·        Poznavanja osnovnih sastavnica za organizaciju i provedbu kinezioloških aktivnosti u integriranom sportskom programu s djecom rane i predškolske dobi;

·         Izrade izvedbenog programa kinezioloških aktivnosti u integriranom sportskom programu prema potrebama djece i vrednovanja učinaka istog;
·         Usklađivanja različitih faza razvoja djeteta i tjelesnog vježbanja tijekom kinezioloških aktivnosti u integriranom sportskom programu;
·         Razumijevanja osnovnih kinezioloških pojmova i zdravstvenih utjecaja kinezioloških aktivnosti tijekom integriranog sportskog programa;
·         Primjene kinezioloških aktivnosti u svrhu očuvanja i unapređenja zdravlja, odnosno optimalnog rasta i razvoja u integriranom sportskom programu;
·         Prepoznavanja elementa kineziološke dijagnostike i primjena postupaka mjerenja istih u svrhu utvrđivanja trenutnih potreba i interesa djeteta;
·         Odabira specifičnih kinezioloških sadržaja i aktivnosti u skaldu s potrebama i mogućnostima djece rane i predškolske dobi u integriranom sportskom programu;
·         Organiziranja kineziološke aktivnosti u integriranom sportskom programu odgovarajućim organizacijskim postavama i oblicima tjelesnog vježbanja;
·         Prilagodba kineziološke aktivnosti u integriranom sportskom programu svakom djetetu, odgovarajućim metodama rada;
·         Analize specifičnih motoričkih znanja i primjene postupaka za njihovo unapređivanje tijekom kinezioloških aktivnosti u integriranom sportskom programu;
·         Prepoznavanja interesa djeteta prema određenim kineziološkim aktivnostima u integriranom sportskom programu i usmjeravanja u iste;
·         Usklađivanjakinezioloških aktivnosti u integriranom sportskom programu s temama i zadaćama na razini ustanove ranog odgoja.Obveze polaznika

Polaznici će tijekom trajanja programa izraditi izvedbeni plan i program (kurikulum) kinezioloških aktivnosti te se kvalitetno pripremiti i realizirati kineziološku aktivnost sportskog treninga za djecu.


 

Prijave

Potrebno je ispuniti prijavni obrazac (elektronski) te ga zajedno s preslikom osobne iskaznice, preslikom rodnog lista i preslikom diplome o završenom odgovarajućem studiju poslati na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Naknada za izvođenje programa iznosi 1.500,00 kn po polazniku, a izvršava se uplatom na žiro račun Učiteljskog fakulteta u Rijeci IBAN: HR8223600001101913656, poziv na broj: 712-OIB POLAZNIKA, model: HR00 (ili prazno) te opisom plaćanja: (ime i prezime polaznika) školarina za program cjeloživotnog obrazovanja 4. VKADRPD.

Polaznici će biti naknadno obaviješteni o roku uplate. Nakon uplate, potvrdu o uplati naknade programa potrebno je dostaviti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., najkasnije tjedan dana prije početka izvođenja programa.

 

 

NOVI CIKLUS PROGRAMA - početak 26. lipnja 2020.

Rok za prijavu na program i uplatu je 19. lipnja 2020.

Raspored: 

 

  • petak, 26.06. – teorijska nastava (Učiteljski fakultet u Rijeci)
  • subota, 27.06. – praktična nastava (dvorana PPO Drenova, Stanka Frankovića 7A, Rijeka)
  • petak, 03.07. - teorijska nastava (Učiteljski fakultet u Rijeci)
  • subota, 04.07. – praktična nastava i završni ispit (dvorana PPO Drenova, Stanka Frankovića 7A, Rijeka)

 

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.