Upozorenje

STUDENTSKI IZBORI ZA IZBOR STUDENTSKIH PREDSTAVNIKA U STUDENTSKI ZBOR UČITELJSKOG FAKULTETA U RIJECI I STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U RIJECI 2020Sukladno prijedlogu Skupštine SZSUR i Izbornog povjerenstva Sveučilišta kao dan glasovanja za studentske izbore određuje se kako slijedi:

  1. Prvi krug glasovanja – 21. rujan 2020. godine od 08:00 do 20:00 sati
  2. Drugi krug glasovanja – 23. rujan 2020. godine od 08:00 do 20:00 sati


Studentski izbori bit će održani neposrednim glasovanjem putem online Informacijskog sustava za elektroničko glasovanje na www.izbori.sz.uniri.hr sukladno uputama Izbornog povjerenstva Sveučilišta.

Za prijavu u online Informacijski sustav za elektroničko glasovanje potrebno je posjedovati valjani AAI@EduHr elektronički identitet. Provjeru osobnih podataka povezanih s AAI@EduHr elektroničkim identitetom možete izvršiti na https://moj.aaiedu.hr/

Odluka Rektorice o raspisivanju studentskih izbora 2020.

Odluka o provođenju izbora za SZ UFRI i imenovanje izbornog povjerenstva 

Naputak o radu izbornih povjerenstava i biračkih odbora

Naputak o postupku kandidiranja uz obvezne obrasce za kandidaturu

Naputak o sudjelovanju promatrača

Popis birača

Lista kandidata i zamjenika

Birački odbor UfRi

Biračko mjesto UfRi

Odluka o odgodi provođenja studentskih izbor

Odluka o novom datumu održavanja izbora

Odluka o utvrđivanju povlačenja kandidature i LISTE KANDIDATA I NJIHOVIH ZAMJENIKA za izbore 21. rujna 2020.

LISTA KANDIDATA I NJIHOVIH ZAMJENIKA za izbore dana 23. rujna 2020.

Zapisnik o provedenom glasovanju 21. 09. 2020.

Zapisnik o provedenom glasovanju 23. 09. 2020.

Rezultati izbora 21.09.2020.

Rezultati izbora 23.09.2020.

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.