Upozorenje

Vijesti

2. SUPERVIZIJA 27.10.2021.

Sažetak druge održane supervizije: 27.10.2021.
  

Prema unaprijed dogovorenom hodogramu, s drugom grupom dječjih vrtića, osnovnih škola i srednjih škola uključenih u projekt PROMEHS, održana je druga supervizija 27. listopada 2021. godine. Kao i sve dosadašnje supervizije provedene kako s prvom grupom dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola, tako i s drugom grupom, i ovu superviziju vodile su izv. prof dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić, doc. dr. sc. Tamara Mohorić i Hana Gačal, mag. psych. U vremenu od 17,30 do 18,45 aktivno je sudjelovalo 19 odgajatelja, učitelja i nastavnika (veći broj nije mogao sudjelovati radi popodnevne nastave koju su imali u isto vrijeme). Na početku supervizije, svi prisutni su bili informirani o tome da je WEBINAR ZA RODITELJE održan te da sve materijale s webinara mogu pronaći na web-stranicama PROMEHS-projekta Učiteljskog fakulteta u Rijeci. Pored toga, ponovno su informirani o tome da PORMEHS-kurikul mogu provoditi samo oni odgajatelji, učitelji  i nastavnici koji su završili edukaciju i imaju potreban certifikat, te da se aktivnosti mogu provoditi jedino u okviru projekta PROMEHS, točnije do Božićnih i Novogodišnjih blagdana (cca do 23.12.2021). Prisutni odgajatelji, učitelji i nastavnici su informirali o tome da su proveli oko polovinu planiranih aktivnosti (planirano minimalno 12 aktivnosti do Božićnih i Novogodišnjih blagdana). Izrazili su svoje zadovoljstvo provedenim aktivnostima, djeca se rado uključuju, te se aktivnosti provode ne samo u okviru sata razrednika već i u okviru drugih predmeta, primjerice biologije. Prisutni odgajatelji, učitelji i nastavnici ukazali su poteškoće vezane uz neke web-poveznice koje nisu dostupne, potom su imali podijeljena mišljenja o često prisutnom engleskom jeziku u okviru ponuđenih filmova i priča, te su ponudili prijedlog izrade Radne bilježnice za učenike pored postojećeg priručnika. S obzirom da su izrazili sumnju u razinu uključenosti roditelja u provedbu aktivnosti kod kuće, ponudili su prijedlog provedbe paralelnih radionica s roditeljima i djecom u vrtićima/školama. Naposljetku, razgovaralo se o mogućnostima, te izazovima koji su vezani uz eventualni prijelaz na online nastavu s obzirom na postojeću epidemiološku situaciju u našoj županiji vezanu uz pandemiju Korona virusa. Najavljena je treća supervizija, koje će ujedno biti i posljednja, a održat će se u drugom tjednu prosinca 2021. godine, o čemu će svi uključeni biti na vrijeme informirani.

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.