Upozorenje

STUDENTSKA AMBULANTA KAMPUS

S danom 02.prosinca 2019.godine počinje s radom Studentska ambulanta Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo PGŽ na Kampusu Sveučilišta u Rijeci.

Studenti će od sada, osim već postojeće usluge ordinacije obiteljske medicine koja u ambulanti na Kampusu ordinira 2 dana u tjednu (više na https://uniri.hr/vijesti/ambulanta-na-kampusu-pocela-s-radom/), svih 5 dana u tjednu imati dostupnu uslugu preventivne zdravstvene zaštite i savjetovanja u sklopu Savjetovališta otvorenih vrata Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.


 


PROGRAM SPECIFIČNIH I PREVENTIVNIH MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STUDENATA U AK.GOD. 2019./2020.
 
1. Sistematski pregled na prvoj godini (te po potrebi na trećoj godini) studija
 
Provodi se u svrhu kontrole zdravstvenog stanja, uvida u navike i ponašanja, prilagodbe na studij te utvrđivanja zdravstvenih rizika. Sistematski pregled sadrži uz fizikalni pregled ( štitnjača, srce, lokomotorni sustav, vanjsko spolovilo muškaraca, oštrina vida, vid na boje, RR, TV, TT, ITM), zdravstvenu ( osobnu i obiteljsku) i socijalnu anamnezu, uvid u cjepni status. Obavezni dio sistematskog pregleda je anketa o navikama ( prehrana, tjelesna aktivnost, pušenje, alkohol, droge) i seksualnom ponašanju.
 
2. Pregled prije prijema u studentski dom
 
Pregled se provodi u svrhu utvrđivanja zdravstvenih rizika za boravak u kolektivu temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Sastoji se od zdravstvene (osobne i obiteljske) i socijalne anamneze- ciljano na tuberkulozu i ostale zarazne bolesti i kliničkog pregleda.
 
3. Timski rad sa studentima s teškoćama vezano za kolegij tjelesne i zdravstvene kulture
 
Početkom svakog semestra suradnjom nadležnog liječnika fakulteta i nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture utvrđuje se program tjelesne i zdravstvene kulture za studente sa zdravstvenim problemima.
 
4. Savjetovališni rad – Savjetovalište otvorenih vrata
 
Svrha savjetovališnog rada je pomoć studentima u rješavanju najznačajnijih i najčešćih problema vezano uz: prilagodbu na fakultet, probleme učenja, reproduktivnog zdravlja ( spolno prenosive bolesti, trudnoće i planiranje obitelji), kroničnih poremećaja zdravlja, psihičke probleme i oboljenja, zlouporabe psihoaktivnih droga i drugih oblika ovisnosti. Navedeno se provodi u suradnji sa stručnim suradnicima i Psihološkim savjetovalištem Sveučilišta, voditeljem Odjela za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti Nastavnog zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: NZZJZ PGŽ), specijalistom ginekologije i opstetricije, vanjskom suradnicom NZZJZ PGŽ, koja sudjeluje u provedbi županijskog programa Centri za mlade- savjetovališta otvorenih vrata, ordinacijom obiteljske medicine Doma zdravlja Primorsko-goranske županije smještene na Kampusu te svim ostalim zdravstvenim subjektima ovisno o potrebama studenata.
 
U suradnji s Domom zdravlja PGŽ otvorena je i zajednička e-mail adresa za obje ambulante koje ordiniraju u prostoru ambulante na Kampusu:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Putem iste postoji mogućnost kraćeg savjetovanja i/ili naručivanja elektroničkim putem.
 
5. Cijepljenje
 
Do kraja tekuće kalendarske godine mogućnost dobrovoljnog cjepljenja protiv HPV-a za sve studente do 25 godina starosti uz prethodni dogovor, individualno savjetovanje i namjenski pregled prije cjepljenja.
 
6. Posebno praćenje studenata sa zdravstvenim rizicima, rizičnim ponašanjima i kroničnim poremećajima zdravlja
 
7. Namjenski pregledi i izdavanje liječničkih potvrda na zahtjev studenata:
 
·         u svrhu utvrđivanja zdravstvenih razloga za mirovanje studentskih obaveza
·         za smještaj u jednokrevetnoj sobi u studentskom domu iz zdravstvenih razloga
·         za ostvarivanje prava na prilagodbu nastavnog procesa i polaganje ispita u suradnji s Uredom za studente s invaliditetom
 
8. Zdravstveni odgoj
 
Provodi se integrirano uz sistematske preglede i probire ili kao zasebna aktivnost.
Metode rada su: predavanja, rad u malim skupinama, okrugli stol, individualni rad i tribine.
 
Ambulanta će ordinirati prema sljedećem radnom vremenu:
 
Ponedjeljak, srijeda i četvrtak 07 - 15 h (rad s pacijentima 08.00 – 12.30h)
 
Utorak / petak neparne datume 07 - 15 h (rad s pacijentima 08.00 – 12.30h)
 
Utorak / petak parne datume 12 - 20 h (rad s pacijentima 13.30 – 17.30h)
 
 
Obzirom da se rad, osim u ambulanti, odvija i izvan iste (koordinacijske aktivnosti, predavanja, edukacija,…),
 
obvezno je prethodno naručivanje na broj telefona 051/584-876
 
-       u prijepodnevnoj smjeni 11.30 - 12.30h
 
-       u poslijepodnevnoj smjeni 16.30 - 17.30h
 
-       ili na e-mail; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 


                                                                            
 

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.