Upozorenje

Časopis Odgojno-obrazovne teme

 

Odgojno-obrazovne teme su interdisciplinarni časopis koji u svom fokusu ima kritičku problematizaciju procesa odgoja i obrazovanja. U časopisu se objavljuju tekstovi iz društvenih, humanističkih i interdisiplinarnih područja znanosti, te iz umjetničkog područja, vezani uz proces odgoja i obrazovanja. Uz izvorne znanstvene radove časopis objavljuje i pregledne radove, prethodna priopćenja, prikaze, recenzije, osvrte i intervjue.

Journal Educational issues publishes theoretical, empirical, and methodological articles in scientific disciplines related to the field of education. The editorial board accepts for consideration only those articles that have not been published previously or that are not under consideration at another journal. Articles are published in either the Croatian or English language. Articles are accepted for publication after two positive blind peer reviews.
Upute autorima
Guidelines for Contributors

IMPRESSUMČLANCI U BROJU 1-2, LISTOPAD 2018.   

Martin ERDELJAC, Marija RAKOVAC, Vilko PETRIĆ
Trend of body mass index of primary school students over a 15 – year period     

Dragana PAVLOVIĆ BRENESELOVIĆ, Živka KRNJAJA
Građenje kvalitete u praksi vrtića     
 
Marko MRAKOVČIĆ
Vrijednosni motivi upisa na pravni fakultet i studentska percepcija pravne profesije            

Milena VALENČIČ ZULJAN, Romina PLEŠEC GASPARIČ
Flipped learning as a way of designing innovative learning environment: the importance of thorough introduction, gradual implementation and in-depth evaluation of innovation      
 
Nataša VLAH, Andrea ROTIM, Tamara MATAIJA
Evaluacija tematskih muzejskih radionica u Čudotvornici Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka          
 
Mateja FUMIĆ
Horvatsko-slavonska slovnica za početnike Lavoslava Firholcera 
 
Aleksandra GOLUBOVIĆ
Učiteljski poziv i odgajanje (razmatranje iz perspektive filozofije odgoja)
 
Intervju
Jasna ARRIGONI
Razgovor s Taisirom Subhi Yaminom                             

Prikazi
Igor SAKSIDA
Marinko Lazzarich: Metodika Hrvatskoga jezika u razrednoj nastavi. Knjiga prva.         
 
Vilko PETRIĆ
Aleksandra Pejčić, Biljana Trajkovski: Što i kako vježbati s djecom u vrtiću i školi       
 
Maja VERDONIK
Berislav Majhut, Štefka Batinić: Hrvatska slikovnica do 1945.    
 
Antonia ĆURIĆ
Renata Čepić, Jana Kalin (ur.) Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transverzalne kompetencije  
 
Akvilina ČAMBER TAMBOLAŠ
Lidija Vujičić i suradnici: Razvoj znanstvene pismenosti u ustanovama ranog odgoja

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.