Upis na studij

 


PRIJAVE ZA UPIS na studijske programe Učiteljskog fakulteta u Rijeci izvodi se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta kojemu se pristupa preko internetske stranice http://www.postani-student.hr

JESENSKI UPISNI ROK

Na preddiplomskom studiju Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za jesenski upisni rok ostalo je slobodno jedno mjesto. Kandidat, koji stekne pravo upisa nakon objave konačne rang liste, upis može obaviti 20. ili 21. rujna u Uredu za studente.   

Na Učiteljskom studiju kvota je popunjena pa jesenskog upisnog roka neće biti.

Upisne kvote

Broj mjesta za upis u prvu godinu studija

UKUPNO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
40
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
40
Ddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 40


Natječaj Sveučilišta u Rijeci o upisu i broju mjesta za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2017./2018. a.g.

Natječaj Sveučilišta u Rijeci o upisima na 1. godinu diplomskih studija 2017. / 2018.