Upozorenje

Upis na studij

 

UPISI NA 1. GODINU STUDIJA UČITELJSKOG FAKULTETA

POSEBNA POSTIGNUĆA
Pod posebna postignuća kojima se stječu dodatni bodovi za prijavu na studije Učiteljskog fakulteta u Rijeci smatra se završena još jedna srednja škola i to glazbena, plesna, likovna ili druga umjetnička srednja škola u četverogodišnjem trajanju. Kako bi se taj podatak unio u sustav Postani student, potrebno je da kandidat pošalje dokaz o završenoj školi (ovjerena potvrda tajništva škole) na adresu: Ured za studente, Učiteljski fakultet, Sveučilišna avenija 6, Rijeka 51.000. U sustav će biti unesene samo one potvrde koje budu zaprimljene do XX.XX. 2020. godine do 12:00 sati. 

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2019./2020.) ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2019./2020. ak. god.

PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA UPIS NA IZVANREDNI SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE - OBRAZAC (za starije od 24 godine)

PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA UPIS NA IZVANREDNI SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE - OBRAZAC

PRIJAVE ZA UPIS na studijske programe Učiteljskog fakulteta u Rijeci izvodi se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta kojemu se pristupa preko internetske stranice http://www.postani-student.hr

UPISNE KVOTE
Pravo upisa na studijske programe ima kandidat koji se na rang listi nalazi unutar upisne kvote.

Broj mjesta za upis u prvu godinu studija u ak. god 2019. /2020.

UKUPNO
40
40
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje - redovni 50
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje - izvanredni 20+10*

*Kvota za kandidate starije od 24 godine

 
 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.