Upozorenje

Upis na studij

 

UPISI NA 1. GODINU STUDIJA UČITELJSKOG FAKULTETA U 2018./2019. a.g.

Upisi u 1. ljetnom roku:
- 18. srpnja 2018. na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
- 19. srpnja 2018. na preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Upisi u 2. jesenskom roku:
21. rujna 2018. za oba studija

Upisi se provode u Studentskom uredu Fakulteta (soba 221) od 9:00 do 12:00 sati.

POSEBNA POSTIGNUĆA
Pod posebna postignuća kojima se stječu dodatni bodovi za prijavu na studije Učiteljskog fakulteta u Rijeci smatra se završena još jedna srednja škola i to glazbena, plesna, likovna ili druga umjetnička srednja škola u četverogodišnjem trajanju. Kako bi se taj podatak unio u sustav Postani student, potrebno je da kandidat pošalje dokaz o završenoj školi (ovjerena potvrda tajništva škole) na adresu: Ured za studente, Učiteljski fakultet, Sveučilišna avenija 6, Rijeka 51.000. U sustav će biti unesene samo one potvrde koje budu zaprimljene do 6. srpnja 2018. godine do 12:00 sati.  

N A T J E Č A J za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. a.g.

ODLUKA o raspisivanju Natječaja za upis u 1. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. a.g.  

ODLUKA o izmjeni broja mjesta za upis u 1. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. a.g.

PRIJAVE ZA UPIS na studijske programe Učiteljskog fakulteta u Rijeci izvodi se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta kojemu se pristupa preko internetske stranice http://www.postani-student.hr

UPISNE KVOTE
Pravo upisa na studijske programe ima kandidat koji se na rang listi nalazi unutar upisne kvote.

Broj mjesta za upis u prvu godinu studija

UKUPNO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
40
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
50
Ddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 40
 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.