Upis na studij

 


PRIJAVE ZA UPIS na studijske programe Učiteljskog fakulteta u Rijeci izvodi se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta kojemu se pristupa preko internetske stranice http://www.postani-student.hr

JESENSKI UPISNI ROK

Na preddiplomskom studiju Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za jesenski upisni rok ostalo je slobodno jedno mjesto. Kandidat, koji stekne pravo upisa nakon objave konačne rang liste, upis može obaviti 20. ili 21. rujna u Uredu za studente.   

Na Učiteljskom studiju kvota je popunjena pa jesenskog upisnog roka neće biti.

Upisne kvote

Broj mjesta za upis u prvu godinu studija

UKUPNO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
40
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
40
Ddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 40


Natječaj Sveučilišta u Rijeci o upisu i broju mjesta za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2017./2018. a.g.

Natječaj Sveučilišta u Rijeci o upisima na 1. godinu diplomskih studija 2017. / 2018. 

POSTANI STUDENT - LJETNI UPISNI ROK

Prijave studijskih programa: 09. 01. - 17. 07. 2017. do 17:59 sati
Rok za dostavu upisnih kvota Središnjem prijavnom uredu: 03. 04. 2017.
Objava orijentacijskih rang-lista: 28. 04. 2017.
Provedba ispita državne mature: 06. 06. - 28. 06. 2017.
Rok za unos rezultata dodatnih provjera, posebnih postignuća i preduvjeta: 10. 07. 2017.
Rok za dostavu Učiteljskom fakultetu rezultata posebnih postignuća druge završene četvorogodišnje srednje škole do 10. 07. 2017.
Objava privremenih rang-lista: 12. 07. 2017.
Objava konačnih rang-lista: 17. 07. 2017. nakon 18:00 sati
Upisi na Učiteljski fakultet: 19. i 20. 07. 2017.