Upozorenje

Stručni skup, kolovoz 2019.

Dana 28. kolovoza 2019. godine na Učiteljskom fakultetu u Rijeci održan je struni skup Podrška socio-emocionalnoj dobrobiti i razvoju privrženosti djece tijekom prijelaza i prilagodbe u dječjem vrtiću i osnovnoj školi.

Uz pojedine članove akademske zajednice, na skupu je sudjelovalo ukupno 150 sudionika, odgajatelja, učitelja i stručnih suradnika, prema priloženom programu. Nakon vrlo zanimljivih i inspirativnih plenarnih predavanja, uslijedile su tri radionice.

Temeljem održanih radionica može se zaključiti da se percipirane uloge odgajatelja, učitelja i stručnih suradnika doživljavaju različito, te se sudionici skupa slažu u tome da su prakse koje se koriste u dječjim vrtićima i osnovnim školama tijekom prijelaza i prilagodbe vrlo različite, budući odgojno-obrazovni sustav ne nudi definirani okvir rada tijekom prijelaza i prilagodbe, posebice u domeni suradnje između odgajatelja, učitelja i stručnih suradnika.


Zaključeno je da su stručni skupovi s ovom temom više nego potrebni odgojno-obrazovnim stručnjacima, te da je potrebno definirati primjere dobre prakse, kao i provesti znanstvena istraživanja koji će rezultirati prijedlogom prakse tijekom prijelaza i prilagodbe. Nakon toga je potrebno utvrđeni prijedlog formalizirati unutar postojećeg odgojno-obrazovnog sustava kako bi se osigurala najviša razina socio-emocionalne dobrobiti djece i pedagoški kontinuitet tijekom prijelaza i prilagodbe.

Naposljetku, svemu ovom je ključno prilagoditi postojeće studijske programe i programe cjeloživotnog obrazovanja odgajatelja, učitelja i stručnih suradnika. Voditeljica stručnog skupa, izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić je zatvorila stručni skup zahvalom svim sudionicima skupa, kao i plenarnim izlagačima, voditeljima radionica, savjetnicama Agencije za odgoj i obrazovanje, te članovima projekata u okviru kojih se provodio stručni skup.

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.