Upozorenje

Rezultat Natječaja od 27.03.24.

Temeljem natječaja za izbor jednog/jedne zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto Tajnik visokog učilišta i instituta do 100 zaposlenih (tajnik Učiteljskog fakulteta u Rijeci), objavljenome u Narodnim novinama 37/2024 od 27. ožujka 2024., mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 27. ožujka 2024. i mrežnim stranicama Učiteljskog fakulteta u Rijeci od 27. ožujka 2024., u radni odnos na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom izabrana je kandidatkinja Tamara Špoljarić, dipl. iur.

Rezultat Natječaja od 01.03.24.

Temeljem natječaja za izbor jednog/jedne zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto Položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinice (voditelj Ureda za kadrovske i opće poslove Fakulteta) – (Voditelj ustrojstvene jedinice 4), objavljenome u Narodnim novinama 25/2024 od 1. ožujka 2024. i mrežnim stranicama Učiteljskog fakulteta od 1. ožujka 2024.u radni odnos na određeno vrijeme od jedne godine s punom radnim vremenom izabrana je kandidatkinja Tamara Dopuđ, mag. iur.

Natječaj od 27.03.24.

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, Rijeka, Sveučilišna avenija 6, raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor i zapošljavanje jednog/jedne zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu Tajnik visokog učilišta i instituta do 100 zaposlenih (Tajnik Učiteljskog fakulteta u Rijeci), u radni odnos na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
 

Opširnije...

Natječaj od 01.03.24.

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, Rijeka, Sveučilišna avenija 6, raspisuje
N A T J E Č A J
za zapošljavanje jednog/jedne zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu Položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (voditelj Uredaza kadrovske i opće poslove Fakulteta)- (Voditelj ustrojstvene jedinice 4), u radni odnos na određeno vrijeme od jedne (1) godine s punim radnim vremenom.

Opširnije...

Rezultat Natječaja od 31.05.23.

Temeljem natječaja za izbor jednog/jedne nastavnika/ice na nastavno radno mjesto predavača u području društvenih znanosti, polju pedagogija, grane opća pedagogija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom objavljenome u Narodnim novinama 58/2023 od 31. svibnja 2023., mrežnim stranicama Učiteljskog fakulteta od 31. svibnja 2023. te službenom internetskom portalu Europskog istraživačkog prostora EURAXESS od 1. lipnja 2023., izabrana  je kandidatkinja Lucija Tomac, univ. mag. paed.

Rezultat Natječaja od 26.07.23.

Temeljem natječaja za izbor jednog/jedne suradnika/ce na suradničko radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polja psihologija, grane školska psihologija i psihologija obrazovanja, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom objavljenome u Narodnim novinama 86/2023 od 26. srpnja 2023., mrežnim stranicama Učiteljskog fakulteta od 26. srpnja 2023. te službenom internetskom portalu Europskog istraživačkog prostora EURAXESS od 26. srpnja 2023., izabrana je kandidatkinja Vanja Brandić, mag. psih.

Natječaj od 26.07.23.

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, Rijeka, Sveučilišna avenija 6, raspisuje
NATJEČAJ
za izbor jednog/jedne suradnika/ce na suradničko radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polja psihologija, grane školska psihologija i psihologija obrazovanja, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Opširnije...

Natječaj od 31.05.23.

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, Rijeka, Sveučilišna avenija 6, raspisuje
NATJEČAJ
za izbor jednog/jedne nastavnika/ce na nastavno radno mjesto predavača u području društvenih znanosti, polju pedagogija, grane opća pedagogija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;

Opširnije...

Rezultat Natječaja od 28.04.23.

Po raspisanom natječaju na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Učiteljskog fakulteta u Rijeci dana 28. travnja 2023. za izbor jednog zaposlenika/ce na radno mjesto II. vrste – viši stručni referent (za opće poslove) u Uredu za kadrovske i opće poslove Fakulteta, u radni odnos na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Učiteljskom fakultetu, izabrana kandidatkinja Josipa Prskalo, upr. iur., iz Rijeke. ODLUKA.

Natječaj od 28.04.23.

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet,
Rijeka, Sveučilišna avenija 6, raspisuje
N A T J E Č A J  za zapošljavanje
jednog/jedne zaposlenika/zaposlenice
na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent (za opće poslove) u Uredu za kadrovske i opće poslove Fakulteta, u radni odnos na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Opširnije...

Rezultati Natječaja od 24.07.22.

Temeljem natječaja za izbor jednog/jedne suradnika/ce u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u području društvenih znanosti, polju kineziologija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, objavljenome u Narodnim novinama 85/2022 od 22. srpnja 2022., Novom listu i mrežnim stranicama Učiteljskog fakulteta od 24. srpnja 2022. te službenom internetskom portalu Europskog istraživačkog prostora EURAXESS od 25. srpnja 2022., izabrana je...

Opširnije...

Objava Natječaja 24.07.22.

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, Rijeka, Sveučilišna avenija 6, raspisuje
NATJEČAJ ZA IZBOR
1) jednog/jedne suradnika/ce u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u području društvenih znanosti, polju kineziologija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom;
2) jednog/jedne nastavnika/ce u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u interdisciplinarnom području znanosti, polju 8.05. obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, pedagoške discipline), bez zaključivanja ugovora o radu.
 

Opširnije...

PONIŠTENJE NATJEČAJA: RADNO MJESTO DOCENTA U PODRUČJU DRUŠTVENIH ZNANOSTI, POLJU PEDAGOGIJA

SVEUČILIŠTE U RIJECI
UČITELJSKI FAKULTET
 
OBJAVLJUJE
DJELOMIČNO PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA

 

Opširnije...

Natječaj 26.06.2022.

 

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, Rijeka, Sveučilišna avenija 6, raspisuje

NATJEČAJ ZA IZBOR


  1. dva/dvije suradnika/ce u naslovno suradničko zvanje asistenta u interdisciplinarnom području znanosti, polju obrazovne znanosti (bez zaključivanja ugovora o radu);
  2. dva/dvije suradnika/ce u naslovno suradničko zvanje asistenta u području društvenih znanosti, polju psihologija (bez zaključivanja ugovora o radu);
  3. dva/dvije suradnika/ce u naslovno suradničko zvanje asistenta u području društvenih znanosti, polju pedagogija (bez zaključivanja ugovora o radu);
  4. dva/dvije nastavnika/ce u naslovno nastavno zvanje predavača u području društvenih znanosti, polju sociologija (bez zaključivanja ugovora o radu).

Opširnije...

Natječaj od 29.05.22.

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, Rijeka,
Sveučilišna avenija 6,
raspisuje
 
NATJEČAJ ZA IZBOR
 
jednog/jedne nastavnika/ce
u znanstveno-nastavno zvanje
i na radno mjesto izvanrednog profesora
u području društvenih znanosti,
polju kineziologija,
grane kineziološka edukacija,
na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Opširnije...

Natječaj 27.12.21.

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, Rijeka, Sveučilišna avenija 6, raspisuje
NATJEČAJ ZA IZBOR
1)      jednog/jedne nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u području društvenih znanosti, polju pedagogija,na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;
2)      jednog/jedne nastavnika/ce u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača u području društvenih znanosti, polju pedagogija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka privremeno odsutne zaposlenice na rad;
3)      jednog/jedne nastavnika/ce u naslovno nastavno zvanje predavača u području društvenih znanosti, polju sociologija (bez zaključivanja ugovora o radu).


Opširnije...

Obavijest o ishodu natječaja

 

 

 

Opširnije...

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.