Upozorenje

Odlazak Miljenka Stanića, v. pred. u mirovinu 2017.


Na proširenoj 112. sjednici Fakultetskog vijeća, dana 21. rujna 2017. godine, u mirovinu je svečano ispračen nastavnik iz matematike Miljenko Stanić.

Srdačnom i duhovitoim ispričaju dragoga kolege pridionio je i prigodan poklon studenata, majca s natpisom ALI ZAŠTO?
 

 

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.