Izvannastavne prirodoslovno-matematičke aktivnosti 2017.
Par prizora
aktivnost studenata
u prosincu 2017. godine
u sklopu uzbudljivog praktikuma
Izvannastavne prirodoslovno-matematičke aktivnosti