Upozorenje

MONOGRAFIJA UČITELJSKOG FAKULTETA 2006. - 2017.


Učiteljski fakultet u Rijeci jedina je znanstveno nastavna sastavnica na Sveučilištu koja izvodi studijske programe kojima se obrazuju stručnjaci za rad u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i razrednoj nastavi u osnovnim školama. Naša je specifičnost naglašena interdisciplinarnost studijskih programa u području odgoja i obrazovanja, a slijedom toga i znanstvene djelatnosti koja pokriva vrlo široko područje društvenih znanosti, humanističkih znanosti i umjetničko područje. U ostvarivanju svoje vizije i misije Učiteljski je fakultet u svojih jedanaest godina rada razvio neke posebnosti koje se mogu sumirati kroz sljedeće: 1. Studijski program sveučilišnog učiteljskog studija koncepcijski je utemeljen na principu konzistencije - dakle bez svojevrsnog diferenciranja na smjerove. Takav je pristup utemeljen na uvažavanju koncepta personalne integracije stručnjaka u razrednom sustavu poučavanja, odnosno uvažavanju složenosti poslova u polju rada na koje se odnosi.


 

Razgranatost programa postigla se ponudom izbornih predmeta kojima se proširuje temeljni kompetencijski okvir učitelja i koji svojim sadržajem naznačuju obrise nekih novih dimenzija suvremeno obrazovnog učitelja. 2. Ustroj i organizacija diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje kao svojevrsne avangarde i novog viđenja profesionalca u ovom polju rada. 3. Ustroj Centra za istraživanje djetinjstva. Svrha mu je osnaživanje interdisciplinarnih istraživanja u području djetinjstva (posebno do desete godine života djeteta) u cilju dolaska do novih spoznaja koje će doprinijeti promicanju prakse ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i primarnog obrazovanja u uvjetima suvremenog institucijskog djetinjstva kao i stvaranje mjesta podrške za daljnji razvoj profesionalnog identiteta stručnjaka i znanstvenika u ovom području. U svim promjenama, u svim procesima, u svakodnevnome radu smatramo da su na prvome mjestu ljudi. Nastojali smo, prije svega, ovom publikacijom zabilježiti imena svih onih ljudi, ali i odgojno-obrazovnih institucija, koji su dali doprinos u razvoju ovih prvih jedanaest godina Učiteljskoga fakulteta

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.