Upozorenje

Vijesti

ZAVRŠNA PROMEHS NACIONALNA KONFERENCIJA održana 28. i 31. siječnja 2022.

 
ZAVRŠNA NACIONALNA PROMEHS KONFERENCIJA

28. siječanj 2022., u vremenu od 13-15,30h

 
Završna nacionalna PROMEHS konferencija održala se prema prikazanom hodogramu u dva dijela i na dva načina. Ona je organizirana i provedena od strane PROMEHS projektnog tima za Hrvatsku, uz podršku Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke, te Odjelaza odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije. Cjelokupna konferencija sastavni je dio projektnih aktivnosti međunarodnog Erasmus+ KA3 projekta PROMEHS: Promocija mentalnog zdravlja u školama (Promoting Mental Health at Schools (606689 – EPP-1-2018-2-IT-EPPKA3-PI-POLICY) sufinanciranog Erasmus+ programom u okviru Ključne aktivnosti 3, Podrška reformi politika.
Prvi dio Završne nacionalne PROMEHS konferencije održan je online, 28. siječnja 2022. godine u vremenu od 13 do 16 sati. Cilj prvog dijela konferencije bio je predstaviti PROMEHS kurikul, njegovu provedbu i evaluaciju te raspraviti o mogućnostima njegove održivosti. Završnu konferenciju otvorila je voditeljica PROMEHS projekta za Hrvatsku, prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić, te su sve sudionike (ukupno 173) pozdravili predstavnici Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Sveučilišta u Rijeci, vlade Republike Hrvatske, Grada Rijeke,, Primorsko-goranske županije i Agencije za odgoj i obrazovanje. Nakon uvodnih, pozdravnih riječi predstavnika različitih institucija i predstavnika odgojno-obrazovnih politika, održana su dva plenarna predavanja: predavanje o rezultatima projekta koji su pokazali značajan pozitivan efekt PROMEHS kurikula na mentalno zdravlje djece i mladih i odgojno-obrazovnih djelatnika uz ostvarenu sinergiju akademske zajednice, praktičara i predstavnika odgojno-obrazovnih politika, a koje je održala prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić, te predavanje o mogućnostima izgradnje vlastite otpornosti koje je održala prof. dr. sc. Majda Rijavec. U okviru predavanja prof. dr. sc. Sanje Tatalović Vorkapić prikazan je i video koji pokazuje kvalitativnu pozadinu projekta i izjave učitelja koji su provodili PROMEHS kurikul. Nakon predavanja, održana je panel rasprava s predstavnicima odgojno-obrazovnih politika iz lokalne zajednice, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Nacionalne agencije za odgoj i obrazovanje, Unicef-a i Hrvatsko zavoda za javno zdravstvo, te sveučilišta.
Tijekom konferencije, svi aktivni sudionici su istaknuli važnost promocije metalnog zdravlja u vrtićima i školama te čestitali na uspješnosti provedenog projekta u 32 odgojno-obrazovne ustanove u Primorsko-goranskoj županiji. Sudionici panel rasprave su, svatko iz svojeg aspekta djelovanja, istaknuli i raspravili važnost mentalnog zdravlja djece i mladih u odgojno-obrazovnom kontekstu, posebice u kontekstu aktualne pandemije korona virusa, te mogućnosti sustavne implementacije PROMEHS kurikula u vrtićima i školama. S obzirom na utvrđene značajne pozitivne rezultate provedenog PROMEHS kurikula na mentalno zdravlje djece i mladih te odgojno-obrazovnih djelatnika, zaključak panel rasprave je da će uvođenje PROMEHS kurikula kao univerzalnog preventivnog programa u svim vrtićima i školama u Republici Hrvatskoj biti podržano od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. S obzirom na to, voditeljica PROMEHS projekta za Hrvatsku će pokrenuti program cjeloživotnog obrazovanja pri Učiteljskom fakultetu u Rijeci, te će nakon završene potrebne edukacije svi zainteresirani učitelji moći provoditi PROMEHS kurikul u svojim ustanovama.
Na dan konferencije bilo je omogućeno praćenje uživo preko you-tube kanala, te je poveznica za praćenje bila dostavljena svim ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, osnovnim i srednjim školama u Primorsko-goranskoj županiji, Sveučilištu u Rijeci, nositeljima obrazovnih politika u Hrvatskoj, te drugim relevantnim tijelima i institucijama na regionalnoj i nacionalnoj razini, te je zabilježeno 50 pregleda. Završnica projekta i zaključci online konferencije prikazani su i u dnevnoj informativnoj emisiji PlanetRi na riječkoj televiziji KanalRi koju možete pogledati ovdje: https://www.youtube.com/watch?v=QUvrl_61o9o&t=672s

Izviješće pripremila:
prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić
Voditeljica PROMEHS projekta za Hrvatsku


ZAVRŠNA PROMEHS NACIONALNA KONFERENCIJA

28. siječanj 2022., u vremenu od 13,00-15,30h

Virtualna konferencija – tehnička podrška VIVID
13:00-13:30 OTVARANJE PRVOG DIJELA KONFERENCIJE
Voditeljica PROMEHS projekta za Hrvatsku, prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić
Dekanica Učiteljskog Fakulteta u Rijeci,  prof.dr. sc. Lidija Vujičić
Prorektorica za digitalizaciju i razvoj Sveučilišta u RIjeci, prof. dr. sc. Senka Maćešić
Izaslanik predsjednika vlade RH premijera Andreja Plenkovića, državni tajnik Ivica Šušak
Pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke, gđa. Sanda Sušanj
Zamjenik župana Primorsko-goranske županije gosp. Petar Mamula
Pročelnica Odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije, mr. sc. Edita Stilin
dr. sc. Dubravka Brezak-Stamać, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje
  PLENARNA IZLAGANJA
13:30-14:25 Predstavljanje PROMEHS kurikula: provedba, evaluacija efekta i održivost
prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić, Učiteljski fakultet u Rijeci

https://uniri-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/sanjatv_
uniri_hr/EQKLvRGokf1IkQ6pOp3J0F8B_WiRXu01w5A_Vh7tKPC-JA?e=DnGwPZ

13:30-14:25 Video s izjavama sudionika u provedbi PROMEHS kurikula
https://uniri-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/sanjatv_uniri_hr/ETOz9jfbHAJLik3O3-JTMqEB535vhMZO7kc7lukRj53HwQ?e=z1p4Ac
14:30-15:00 Kako povećati vlastitu psihološku otpornost?
prof. dr. sc. Majda Rijavec, Učiteljski fakultet u Zagrebu
   
15:00-15:30 PANEL RASPRAVA:
Mogućnosti sustavne implementacije PROMEHS kurikula u predškolske i školske kurikule
(voditeljice: Lana Golob i doc. dr. sc. Tamara Mohorić)
Predstavnica lokalne zajednice:gđa. Sanda Sušanj
Predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja:Darko Tot, dipl. soc. ped.
Predstavnice Agencije za odgoj i obrazovanje, više savjetnice:dr. sc. Vesna Ivasović i Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc.
Predstavnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, voditeljica programa za obrazovanje: dr. sc. Ivana Ćosić
Predstavnica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo:dr. sc. Ljiljana Muslić
15:30-15:35 ZATVARANJE KONFERENCIJE
Prof. dr. sc. Lidija Vujičić i prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić

Akvilina Čamber Tambolaš, asistentica – najave sudionikaZAVRŠNA PROMEHS NACIONALNA KONFERENCIJA

Predstavljanje PROMEHS kurikula: provedba, evaluacija efekta i održivost
Prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić
 
SAŽETAK:S obzirom na zabrinjavajuće podatke Svjetske zdravstvene organizacije vezane uz metalne zdravlje djece i mladih, iznimno je važno osigurati kvalitetne programe i mehanizme unutar društva koji će pružiti djeci i mladima podršku u osnaživanju njihove psihološke dobrobiti. S tim je ciljem pokrenut međunarodni projekt PROMEHS: Promocija mentalnog zdravlja u školama, koji traje od veljače 2019. do veljače 2022. godine. Voditelj projekta je Sveučilište u Italiji, a projektni partneri su sveučilišta i predstavnici odgojno-obrazovnih politika iz Grčke, Hrvatske, Latvije, Malte, Portugala i Rumunjske.
Nakon kreiranja PROMEHS kurikula koji se temelji na socijalno-emocionalnom učenju, otpornosti i prevenciji problema u ponašanju, te provedene edukacije odgojno-obrazovnih djelatnika (N=88) u Primorsko-goranskoj županiji, implementiran je u dvije grupe vrtića i škola (N=32; 15 i 17), a sudjelovalo je 790 djece. Primjenom kvazi-eksperimentalnog nacrta, prikupljeni su podaci u dvije točke mjerenja u dvije skupine (kontrolna i eksperimentalna). Testiranjem značajnosti razlika utvrđeni su očekivane povišene razine socijalno-emocionalnih kompetencija i otpornosti, te smanjenje teškoća u ponašanju djece, a ovi su efekti najistaknutiji kod procjena odgajatelja, učitelja i nastavnika, za razliku od procjena roditelja i samoprocjena učenika. Također, utvrđene su značajno više razine psihološke dobrobiti kod odgojno-obrazovnih djelatnika, temeljem njihovih samoprocjena. S obzirom na utvrđene pozitivne promjene kod djece i odgojno-obrazovnih djelatnika u Hrvatskoj, statističke su značajnosti više izražene na uzorku svih uključenih zemalja, koji je obuhvatio N=6611 djece u prvoj grupi.
Naposljetku, s obzirom da je nakon kreiranog, provedenog i evaluiranog PROMEHS kurikula ključno promisliti o njegovoj održivosti, provedena anketa s 73 odgojno-obrazovna djelatnika koji su ga provodili, utvrđena je percepcija o postojanju potrebe za sustavnom implementacijom ovog programa u postojeći odgojno-obrazovni sustav. Ovaj nalaz bi trebao poslužiti kao polazna u točka u promišljanjima o uspostavljanju balansa između kvalitete provedbe postojećih međupredmetnih tema u školama i PROMEHS kurikula, kao i provedbe ostalih promotivno-preventivnih programa u odgojno-obrazovnim ustanovama.


Kako razvijati vlastitu psihološku otpornost?
Prof. dr. sc. Majda Rijavec
 
SAŽETAK: Istraživanja pokazuju da psihološka dobrobit djece kao i njihova akademska postignuća ovise ne samo o profesionalnoj osposobljenosti i zadovoljstvu poslom učitelja i odgojitelja, nego i o njihovom zadovoljstvu životom i emocionalnoj dobrobiti. „Sretni“ učitelji i odgojitelji pozitivno utječu na djecu u svim aspektima njihovog života. Pandemija COVID 19 donijela je mnoge izazove s kojima su se bolje suočavali oni učitelji i odgojitelji koji imaju veću psihološku otpornost te su stoga u većoj mjeri uspjeli održati svoju psihološku dobrobit.
Do danas je većina istraživanja provedena s ciljem otkrivanja faktora koji pomažu razvoju psihološke otpornosti djece, no s pojavom pozitivne psihologije pojavila su se istraživanja o tome što pridonosi psihološkoj otpornosti odraslih te su razvijene različite intervencije koje ljudima u tome mogu pomoći. Te intervencije odnose se na različita područja koja uključuju promjene u odnosu s drugima, promjene u načinu razmišljanja, promjene aktivnosti i promjene vezano uz tijelo.
U vrijeme intenzivnih kriza, kao što je pandemija COVID-19, mnoga istraživanja i aktivnosti usmjereni su na ljudsku ranjivost i probleme što je posve razumljivo i opravdano. Ali ljudi u takvim situacijama mogu i ojačati i postati otporniji, a u tome mogu značajno pridonijeti spoznaje iz istraživanja u području pozitivne psihologije.


ZAVRŠNA NACIONALNA PROMEHS KONFERENCIJA
 

Drugi dio konferencije organiziran je s ciljem svečanog uručenja zahvalnica, potvrda i dodatnih PROMEHS materijala svim ravnateljima uključenih dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola, te nositeljima PROMEHS aktivnosti: odgajateljima, učiteljima i nastavnicima, a proveo se uživo, sukladno epidemiološkim mjerama 31. siječnja 2022. godine na Učiteljskom fakultetu u Rijeci u suradnji s Odjelom gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke. Sukladno epidemiološkim mjerama, prvo su potvrde i promotivni materijali uručeni prvoj grupi škola, a potom drugoj grupi škola. Ovaj dio konferencije imao je za cilj izraziti zahvalnost za otvorenost prema suvremenim i kvalitetnim programima osnaživanja dobrobiti djece i mladih te odgojno-obrazovnih djelatnika, kao i zahvalnost za ostvarenu suradnju tijekom posljednje dvije godine provedbe projekta.


31. siječanj 2022., u vremenu od:

PRVA GRUPA VRTIĆA I ŠKOLA: 12,00-14,00h
DRUGA GRUPA VRTIĆA I ŠKOLA: 15,00h-17,00h

-006- prizemlje Filozofskog fakulteta u Rijeci
12:00-12:15 OTVARANJE DRUGOG DIJELA KONFERENCIJE
Voditeljica PROMEHS projekta za Hrvatsku, prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić
Dekanica Učiteljskog Fakulteta u Rijeci,  prof.dr. sc. Lidija Vujičić
Predstavnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke, Lana Golob
12:15-13:15 Svečana podjela potvrdnica i zahvalnica sudionicima PROMEHS projekta
13:15-14:00 -DOMJENAK- galerija slika

https://uniri-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sanjatv_uniri_hr/EgcSWI64G6JCv7J7teCSK2cBTiHqH1MiDUOcYZFGtBENaA?e=EVdnGs

14:00-15:00 Pauza – epidemiološke mjere

 

15:00-15:15 OTVARANJE DRUGOG DIJELA KONFERENCIJE
Voditeljica PROMEHS projekta za Hrvatsku, prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić
Dekanica Učiteljskog Fakulteta u Rijeci,  prof.dr. sc. Lidija Vujičić
Predstavnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke, Lana Golob
15:15-16:15 Svečana podjela potvrdnica i zahvalnica sudionicima PROMEHS projekta
16:15-17:00 -DOMJENAK- galerija slika

https://uniri-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sanjatv_uniri_hr/Er9HxsVKCdpIkNKH6K8IUIkB2iM-NLyivDnsWp7QGX6nsA?e=6curjN
 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.