Upozorenje

O Fakultetu

Odluku o osnivanju Učiteljskog fakulteta u Rijeci, kao sastavnice Sveučilišta u Rijeci, usvojio je Senat Sveučilišta u Rijeci na sjednici održanoj 27. siječnja 2006. godine.

Na temelju prethodno pribavljene Dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja od 17. srpnja 2006. godine,  Rješenja o upisu u Upisnik visokih učilišta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 22. rujna 2006., i Rješenja o upisu u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci od 24. kolovoza 2006., Učiteljski fakultet u Rijeci započeo je s obavljanjem djelatnosti 01. listopada 2006. godine.

Učiteljski fakultet u Rijeci pravni je slijednik Visoke učiteljske škole u Gospiću i Visoke učiteljske škole u Rijeci, čiji su studenti nastavili studirati na Fakultetu s pravom na završetak započetih stručnih studija razredne nastave, odnosno predškolskog odgoja koji su se izvodili na tim visokim školama.


Djelatnost je Učiteljskog fakulteta:
  • visoko obrazovanje koje se provodi ustrojavanjem i izvođenjem sveučilišnih studijskih programa u području primarnog odgoja i obrazovanja te ranog i predškoldkog odgoja i obrazovanja
  • znanstvena djelatnost i stručni rad, uz uvjete utvrđene posebnim propisima, što uključuje:
    • izradu znanstvenih i stručnih projekata, elaborata, studija, analiza, recenzija i ekspertiza
    • organiziranje domaćih i međunarorodnih znanstvenih i stručnih skupova
  • ustrojavanje i izvođenje programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja polaznika u području primarnog odgoja i obrazovanja i ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
  • izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost za potrebe izvođenja studijskih programa, programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja, te obavljanja znanstvenog i stručnog rada
  • djelatnost skriptarnice


 
 Djelatnost visokog obrazovanja obavlja se ustrojem i izvedbom slijedećih sveučilišnih studija:

Naziv studija Trajanje studija Broj ECTS-a Akademski naziv Kratica akademskog naziva
Sveučilišni prijediplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 3 godine ili
6 semestara
 
180
Sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja univ. bacc. praesc. educ.
Sveučilišni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 2 godine ili
4 semestara
120 Sveučilišni/a magistar/
magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
univ. mag. praesc.
educ.
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski
Učiteljski studij
5 godina ili
10 semestara
 
300
Magistar/magistra primarnog obrazovanja univ. mag. prim. educ.


Povijest studija

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.