Upozorenje

Upis na studij

 

UPISI U 1. GODINU STUDIJA UČITELJSKOG FAKULTETA ak. god. 2021./2022.

POSEBNA POSTIGNUĆA
Pod posebna postignuća kojima se stječu dodatni bodovi za prijavu na studije Učiteljskog fakulteta u Rijeci smatra se završena još jedna srednja škola i to glazbena, plesna, likovna ili druga umjetnička srednja škola u četverogodišnjem trajanju. Kako bi se taj podatak unio u sustav Postani student, potrebno je da kandidat pošalje dokaz o završenoj školi (ovjerena potvrda tajništva škole) na adresu: Ured za studente, Učiteljski fakultet, Sveučilišna avenija 6, Rijeka 51.000. U sustav će biti unesene samo one potvrde koje budu zaprimljene do 07.07. 2021. godine do 12:00 sati. 

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2021./2022.) ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2021./2022. ak. god.

PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA UPIS NA IZVANREDNI SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE -   OBRAZAC (za starije od 24 godine)

PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA UPIS NA IZVANREDNI SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE - OBRAZAC

PRIJAVE ZA UPIS na studijske programe Učiteljskog fakulteta u Rijeci izvodi se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta kojemu se pristupa preko internetske stranice http://www.postani-student.hr

UPISNE KVOTE
Pravo upisa na studijske programe ima kandidat koji se na rang listi nalazi unutar upisne kvote.

Broj mjesta za upis u prvu godinu studija u ak. god 2020. /2021.

UKUPNO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij - redovni
40
Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje - izvanredni
40
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje - redovni 50
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje - izvanredni 15+15*

*Kvota za kandidate starije od 24 godine

 

PRIZNAVANJE PRETHODNOG UČENJA

Zahtjev za priznavanje prethodnog učenja (prethodno stečenih ECTS bodova, odnosno položenih ispita) predaje se Studentskom uredu Fakulteta najkasnije do 15. listopada tekuće akademske godine.
Potrebno je priložiti i ovjereni prijepis ocjena i detaljni nastavni program sa prethodno pohađanog studija.

Zahtjev preuzmite OVDJE.
Pravilnik preuzmite OVDJE.

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.