Upozorenje

Politika osiguravanja kvalitete

Politika kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci temelj je sveukupnog djelovanje kojom se iskazuje usmjerenost Uprave i svih zaposlenika prema kontinuiranom promicanju visokih standarda kvalitete studiranja, znanstvenog i stručnog rada te upravljanja.     

Fakultet promiče kulturu kvalitete, koju obilježava usklađenost potreba i želja s mogućnostima svih dionika, ponajprije studenata, nastavnika i stručne službe te profesionalnog sektora s kojim Fakultet ostvaruje suradnju.
Fakultet prepoznaje kvalitetu kao jednu od temeljnih vrijednosti te prihvaća međunarodna i nacionalna mjerila kvalitete u ocjenjivanju svih svojih djelatnosti.
Na temelju svoje misije i vizije Fakultet se opredjeljuje za stalni razvoj kulture kvalitete studiranja naročito kroz:
 

  • kontinuirani razvoj kvalitete studiranja na temelju europskih standarda i smjernica, nacionalnih i sveučilišnih kriterija te standarda kvalitete, uz aktivno poticanje uloge svih dionika,
  • razvoj studijskih programa temeljenih na rezultatima najnovijih znanstvenih istraživanja, koji rezultiraju visokom razinom postignutih ishoda učenja ostvarenih u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te primarnog obrazovanja,
  • osiguravanje akademske čestitosti, etičnosti, odgovornosti i jednakih mogućnosti za sve zaposlenike i studente,
  • kontinuirano praćenje i sustavno unapređivanje učinkovitosti svojih obrazovnih, znanstvenih i stručnih aktivnosti,
  • odgovorno i transparentno financijsko poslovanje usmjereno razvitku Fakulteta.


Politika kvalitete Fakulteta temelji se na postupcima unutarnjih i vanjskih, periodički neovisnih prosudbi sustava osiguravanja kvalitete u skladu sa smjernicama Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Od svih zaposlenika očekuje se preuzimanje osobne odgovornosti za kvalitetu njihova rada, a uprava Fakulteta preuzima obvezu osiguravanja i razvoja potrebnih resursa za provođenje ove Politike.

Fakultet trajno prati i ispituje svoje postupke osiguravanja kvalitete kako bi sebi i drugima osigurao djelovanje u skladu s europskim i nacionalnim standardima za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju. Pri tome se koristi relevantnim zakonskim i drugim propisima te dobrom praksom, a sve u najboljem interesu cjelokupne akademske zajednice.


 

PDF Europske smjernice za osiguravanje kvalitete
PDF Priručnik za kvalitetu studiranja Sveučilišta u Rijeci
PDF Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Rijeci
PDF Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem sustavu osiguranja kvalitete UfRi
PDF Pravilnik o unutarnjem sustavu osiguravanja kvalitete Učiteljskog fakulteta
PDF Organizirana vršnjačka podrška i podrška nastavnika kroz studij

 

   
 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.