Upozorenje

Troškovi upisa i studiranjaPodaci za uplatu upisnine/školarine

PRIMATELJ:

    Učiteljski fakultet u Rijeci
    Sveučilišna avenija 6
    51000 Rijeka
MODEL:     00
IBAN:     HR8223600001101913656
SVRHA DOZNAKE:     upisnina / školarina
OPIS PLAĆANJA:     navesti točan opis plaćanja
UPISNINA:        380,00 kn u prvu godinu studija
       300,00 kn u više godine studija
ŠKOLARINA:     5.500,00 kn
POZIV NA BROJ ODOBRENJA: Osobni identifikacijski broj studenta (11 znamenki) Studenti studija:
OIB-100 Učiteljski studij
OIB-200 Preddiplomski RPOO redovni
OIB-201 Preddiplomski RPOO izvanredni
OIB-300 Diplomski RPOO
OIB-500 Razlikovni program
OIB-700 Cjeloživotno učenje
Odluke o troškovima studiranja u akad. god. 2022./2023.

Odluka o upisninama
Odluka o školarinama
Odlukao kriterijima i uvjetima participiranja u troškovima studija
Odluka o troškovima razredbenog postupka za kandidate koji su završili četverogodišnju srednju školu prije 2010. godine

 

2021./2022.

ODLUKA o troškovima upisa
ODLUKA o visini participacije
ODLUKA o troškovima studiranja
ODLUKA o kriterijima i uvjetima participiranja u troškovima studija
ODLUKA o oslobađanju od plaćanja studenata iz područja pogođenih potresom
ODLUKA o broju mjesta za upise na 1. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija
ODLUKA o broju mjesta za upise na 1. godinu diplomskih sveučilišnih studija
ODLUKA o troškovima razredbenog postupka za kandidate koji su završili četverogodišnju srednju školu prije 2010. godine


 

2020./2021.

ODLUKA o troškovima upisa u a.g. 2020./2021.
ODLUKA o visini participacije u a.g. 2020./2021.
ODLUKA o troškovima studiranja u a.g. 2020./2021.
ODLUKA o kriterijima i uvjetima participiranja u troškovima studiranja u a.g. 2020./2021.
ODLUKA o troškovima razredbenog postupka za kandidate starije od 24 godine u 2020./2021.

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.