Upozorenje

Troškovi upisa i studiranja

Troškovi upisa uplaćuju se na na IBAN Učiteljskog fakulteta

PRIMATELJ:
Učiteljski fakultet u Rijeci
Sveučilišna avenija 6
51000 Rijeka


MODEL: 00
IBAN: HR8223600001101913656
SVRHA DOZNAKE: upisnina / školarina

OPIS PLAĆANJA:

UPISNINA:

  • 380,00 kn u prvu godinu studija
  • 300,00 kn u više godine studija


ŠKOLARINA - 5500,00 kn

POZIV NA BROJ ODOBRENJA:

Osobni identifikacijski broj studenta (11 znamenki) Studenti studija
OIB-100 Učiteljski studij
OIB-200 Preddiplomski RPOO redovni
OIB-201 Preddiplomski RPOO izvanredni
OIB-300 Diplomski RPOO
OIB-500 Razlikovni program
OIB-700 Cjeloživotno učenje 

PDF
 
Odluka o troškovima upisa u a.g. 2021./2022.
PDF
 
Odluka o visini participacije u troškovima studija za studente preddiplomskih, integriranih i diplomskih studija u a.g. 2021./2022.
PDF
 
Odluka o troškovima studiranja u a.g. 2021./2022.
PDF
 
Odluka o kriterijima i uvjetima participiranja redovitih studenata u troškovima studija u a.g. 2021./2022.
PDF
 
Odluka o troškovima razredbenog postupka za kandidate koji su završili četverogodišnju srednju školu prije 2010. godine u 2021./2022.
PDF
 
Odluka o oslobađanju od plaćanja participacije u troškovima studija i upisnine studenata iz područja pogođenih potresom u a.g. 2021./2022.
PDF
 
Odluka o broju mjesta za upise na 1. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija u a.g. 2021./2022.
PDF Odluka o broju mjesta za upise na 1. godinu diplomskih sveučilišnih studija u a.g. 2021./2022.


 

ODLUKA o troškovima upisa u a.g. 2020./2021.
ODLUKA o visini participacije u a.g. 2020./2021.
ODLUKA o troškovima studiranja u a.g. 2020./2021.
ODLUKA o kriterijima i uvjetima participiranja u troškovima studiranja u a.g. 2020./2021.
ODLUKA o troškovima razredbenog postupka za kandidate starije od 24 godine u 2020./2021.

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.