Upozorenje

Vijesti

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA MENTALNOG ZDRAVLJA 10.10. 2020.

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA MENTALNOG ZDRAVLJA U SKLOPU PROJEKTA PROMEHS – RIJEKA, HRVATSKA – 9. listopad 2020.

U petak, 9. listopada 2020. godine u vremenu od 10.00 do 12.00 sati, na štandu na Korzu grada Rijeke (Hrvatska),  Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Odjelom za odgoj i školstvo Grada Rijeke, prigodno je obilježio Svjetski dan mentalnog zdravlja u sklopu projekta PROMEHS.
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci obilježio je Svjetski dan mentalnog zdravlja u kontaktu s građanima, a cilj je bio podignuti svijest o važnosti promocije mentalnog zdravlja među najmlađima, odnosno u vrtićima i školama što je i jedan od ciljeva projekta PROMEHS. Osim predstavljanja medijima (HRT4, KanalR, LaVoce di Popolo, Novi List, te drugi) na štandu je bio prikaza plakat projekta PROMEHS, te su se dijelile brošure o ciljevima projekta. Tijekom dva sata članovi projekta PROMEHS su bili na raspolaganju građanima grada Rijeka za senzibiliziranje na temu mentalnog zdravlja kao i za predstavljanje samog projekta. Ujedno, u sklopu ovog obilježavanja, najavljena je i Nacionalna PROMEHS konferencija koja se održala 14. listopada 2020. godine na e-platformi MsTeams. Istaknuto je da je cilj konferencije, podizanje svijesti o važnosti promocije mentalnog zdravlja u vrtićima i školama te promocija implementacije projekta na regionalnoj i nacionalnoj razini. Promocija psihološke dobrobiti djece i mladih od posebnog je značaja i u kontekstu neočekivane pandemijske situacije u kojoj smo se našli prethodnih mjeseci. Vezano uz to sudionike konferencije predstavljaju članovi PROMEHS projekta iz Hrvatske, predstavnici Sveučilišta u Rijeci i Učiteljskog fakulteta u Rijeci, predstavnici Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke, ravnateljstvo i više savjetnice Agencije za odgoj i obrazovanje, predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, te Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, predstavnici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te članovi akademske zajednice koji su stručnjaci iz područja socijalno-emocionalnog učenja i preventivnih programa u Hrvatskoj. Građani su dobili informaciju da će se konferencija prenositi putem YouTube kanala, te su na štandu dobili poveznicu za registraciju na konferenciju.

 

Izviješće o obilježavanju Svjetskog dana Mentalnog zdravlja
pripremila izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić,
voditeljica projekta za Hrvatsku.


https://www.rijeka.hr/obiljezavanje-svjetskog-dana-mentalnog-zdravlja-u-sklopu-projekta-promehs/

https://www.youtube.com/watch?v=849AIc2ftwI&ab_channel=KanalRi

https://torpedo.media/problemi-mentalnog-zdravlja-djece-u-porastu-prvi-znakovi-problema-pokazuju-se-vec-u-vrticu/

https://www.ekovjesnik.hr/clanak/3364/rijeka-obiljezavanje-svjetskog-dana-mentalnog-zdravlja-u-sklopu-projekta-promehs

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.