Upozorenje

Prednosti studiranja na Učiteljskom fakultetu u Rijeci

Odaberi Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski Učiteljski studij ukoliko želiš od samog početka studirati na programu koji završava s prepoznatljivom diplomom magistra struke, bez ponovnog upisa studijskog programa nakon tri godine prijediplomskog studiranja, bez stresa novih odluka i neizvjesnosti prijelaza s prijediplomske na diplomsku razinu studija, uz mogućnost nastavka studiranja na doktorskoj razini studija.

Odaberi Sveučilišni prijediplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje ukoliko želiš nakon tri godine studiranja kao prvostupnik biti spreman za izlazak na tržište rada u deficitarnoj i vrlo traženoj struci sa sigurnim zaposlenjem. Struka je prepoznatljiva i visoko regulirana (stručni ispit, mogućnost zaposlenja u privatnom i javnom sektoru…) s mogućnostima stažiranja i, prema želji, napredovanja kroz naknadni upis diplomske razine studija.

Odaberi Sveučilišni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje ukoliko si završio/završila odgovarajući studij na preddiplomskoj razini i želiš steći dodatnu kvalifikaciju, unaprijediti svoje kompetencije i omogućiti si nastavak obrazovanja na doktorskoj razini studija.Postani dio YUFE mreže europskog sveučilišta usmjerenog na studente, sveučilišta koje cijeni jednakost, otvorenost i uključivost.

Upiši Courseru, profesionalni i osobni razvoj studenata, nastavnika i djelatnika.

Studenti Sveučilišta u Rijeci imaju mogućnost radi stjecanja dopunskih znanja, prema vlastitom izboru upisati i polagati kolegije izvan studijskog programa tzv. zajedničke izborne kolegije.

Sveučilište u Rijeci razvija sustav stipendiranja studenata kao neodvojivi dio suvremenog visokoškolskog obrazovanja s ciljem olakšavanja pristupa visokom obrazovanju, poboljšanja uspješnosti studiranja i znanstvenog istraživanja. 

Koristi  usluge pružanja različitih oblika podrške i pomoći studentima riječkog sveučilišta putem Sveučilišnog savjetovališnog Centra u kojem djeluju : Psihološko savjetovalište, Ured za studente s invaliditetom i Ured za karijere.

Svim studentima koji studiraju na Sveučilištu u Rijeci, a nisu iz Rijeke, osigurana je odgovarajuća zdravstvena zaštita. Na mrežnim stranicama Fakulteta nalaze se najvažniji podaci o cjelokupnoj zdravstvenoj zaštiti studenata.

Sve informacije sa Sveučilišta prati putem medijske platforme KIŠOBRAN

Studentski Kulturni Centar organizira kulturne projekte primarno namijenjene studentskoj populaciji te potpomaže studentsku kulturnu aktivnost.

Riječki sportski sveučilišni savez je uključen u niz projekata, od međunarodnih sportskih studentskih natjecanja, sveučilišnoga sportskog natjecanja (Studentske lige) kao okosnice sveučilišnoga sporta u Rijeci te ostalih sportskih aktivnosti.


Projekt UNIRI brine – stručna i vršnjačka potpora osiguravanja dobrobiti studenata i studentica na Sveučilištu u Rijeci

Senat Sveučilišta u Rijeci je na svojoj 91. sjednici održanoj 23. siječnja 2024. godine usvojio projekt pod nazivom Projekt UNIRI brine – stručna i vršnjačka potpora osiguravanja dobrobiti studenata i studentica na Sveučilištu u Rijeci. Temeljni cilj projekta UNIRI brine e razvoj sustava osiguravanja kontinuirane stručne i vršnjačke potpore namijenjenog očuvanju mentalnog zdravlja i osiguravanja dobrobiti studenata i studentica, posebno tijekom prijelaznih razdoblja na početku i na kraju studiranja na Sveučilištu u Rijeci. Specifični ciljevi planiranih aktivnosti su:
  1. osnaživanje studenata/ica tijekom osobnog i profesionalnog razvoja
  2. podizanje svijesti o važnosti uključivosti i poštivanja različitosti
  3. razvoj prenosivih vještina studenata/ica
  4. stjecanje praktičnog iskustva studenata/ica
  5. umrežavanje/međusobno povezivanje.
 

Jeste li znali da…

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.