Upozorenje

Sve je OK

Grad Rijeka razvio je mrežnu stranicu https://svejeok.hr/ kako bi mladim Riječanima osigurao besplatnu psihološku pomoć (u slučaju da se suočavaju sa stresnim situacijama ili doživljavaju osjećaje izrazite tuge, straha, zabrinutosti, usamljenosti ili imaju problem s vlastitom ili tuđom agresivnošću, doživljavaju konflikte s drugima i slične probleme).Putem ove platforme mladi se mogu potpuno anonimno obratiti nekome od naših partnera – profesionalnih psihologa/psihoterapeuta i za najviše tjedan dana dobiti stručan odgovor pismenim putem, odnosno na vlastitu e-poštu. Pri tome im Grad Rijeka jamči potpunu diskreciju.

Napominjemo da ova vrsta savjetovanja nije zamjena za psihoterapiju ili drugu vrstu potrebne terapije, već je namijenjena jednokratnom psihološkom savjetovanju. Međutim, po potrebi mladi se nakon tog inicijalnog kontakta mogu izravno javiti nekome od naših renomiranih stručnjaka (neki od partnera zaposleni su u KBC Rijeka, neki u udrugama, a neki u privatnim psihološkim praksama).
 
 

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.