Upozorenje

NATJEČAJ za dodjelu studentskih kredita za akademsku godinu 2019. / 2020.

Na temelju članka 6. Pravilnika o kreditiranju studenata Sveučilišta u Rijeci –
pročišćeni tekst od 4. svibnja 2016.
Sveučilište u Rijeci raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu studentskih kredita za akademsku godinu 2019./2020.
 
 
 
Vrste kredita
Sveučilište u Rijeci u akademskoj godini 2019./2020. dodjeljuje studentske kredite:
a.        Kredit za pokrivanje troškova života (KREDIT A)
b.       Kredit za pokrivanje troškova školarine (KREDIT B)
 
Opći uvjeti za dodjelu kredita
Pravo na studentski kredit imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim minimalnim uvjetima:
a.        državljani su Republike Hrvatske
b.       studenti su stručnih, preddiplomskih, diplomskih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) i poslijediplomskih studija Sveučilišta u Rijeci, odnosno studija na drugim sveučilištima koji se ne provode na Sveučilištu u Rijeci
c.        imaju prebivalište ili boravište na području Primorsko-goranske županije
 
Kriteriji za dodjelu kredita
Sukladno Pravilniku o kreditiranju studenata Sveučilišta u Rijeci kriteriji izračuna bodova su:
-       socijalni kriterij
 
Uvjeti korištenja i vraćanja studentskog kredita
Uvjeti korištenja i vraćanja studentskog kredita utvrđeni su Pravilnikom o kreditiranju studenata Sveučilišta u Rijeci.
 
Obvezatna dokumentacija
Kandidati podnose prijavu na propisanom obrascu koji je sastavni dio Pravilnika o kreditiranju studenata Sveučilišta u Rijeci. Uz obrazac prijave potrebno je priložiti:
a.        potvrdu o upisu na fakultet/odjel s naznakom smjera i studijske grupe te godine studija kandidata
b.       potvrdu o prebivalištu ili boravištu kandidata na području Primorsko-goranske županije ili presliku osobne iskaznice kandidata
c.        dokumente kojima se dokazuje status, odnosno stanje iz članka 20., 21., 23., 28., 29. i 31. Pravilnika o kreditiranju studenata Sveučilišta u Rijeci
 
Trajanje natječaja
Javni natječaj otvoren je neograničeno od dana objave.
 
Dostava prijava
Prijave za dodjelu studentskog kredita dostavljaju se na adresu:
 
Sveučilište u Rijeci
Trg braće Mažuranića 10
HR 51000 Rijeka
s naznakom: «Za studentski kredit».
 
Prijavu i dokumentaciju potrebno je dostaviti u dva (2) istovjetna primjerka, a obrazac prijave i elektronskim putem na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
Nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Dodatne informacije
Obrazac prijave za dodjelu studentskog kredita i Pravilnik o kreditiranju studenata Sveučilišta u Rijeci nalazi se na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci: www.uniri.hr

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.