Upozorenje

Upute za završetak studija

PDF

Izjava o akademskoj čestitosti


 

PDF Upute za izradu završnog rada
PDF Upute za izradu diplomskog rada

 


  • Student ima pravo prijaviti završni/diplomski ispit ako je završni/diplomski rad ocjenjen pozitivno, ako je izvršio provjeru izvornosti završnog/diplomskog rada (upute), ako je položio sve ispite i ako je izvršio druge obaveze na studiju iz kojih se stječu ECTS bodovi. 
 
  • Student koji prijavljuje završni/diplomski ispit dužan je Uredu za studente dostaviti 3 spiralno uvezena primjerka završnog/diplomskig rada i 2 rada u ektroničkom obliku (na CD-u), potpisano izvješće mentora o provjeri izvornosti rada, te ocjenu završnog/diplomskog rada.
 
  • Nakon dostavljanja potrebnih dokumenata Uredu za studente, student je dužan samostalno arhivirati rad u Digitalne akademske arhive i repozitorijie RH, u repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (DABAR) prema uputama
 
  • Jednako tako dužan je predočiti potvrdu Sveučilišne knjižnice - podružnice Kampus i Filozofskog fakulteta da je vratio sve knjige. 
 
 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.