Upozorenje

Studenti preddiplomskog RPOO-a na muzikoterapijskim aktivnostima 2023.

U sklopu nastave Glazbene metodike u integriranom kurikulumu I nositeljice Sanje Minić, v. pred., dana 28.04.23. je za studente druge godine preddiplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje održano gostujuće predavanje Lane Jurišić, diplomirane muzikologinje i magistre pedagogije. Tema je bila Glazbene aktivnosti s elementima muzikoterapije. Studenti su se upoznali s teorijskim konceptom muzikoterapije te aktivno sudjelovali u muzikoterapijskim aktivnostima namijenjenima djeci predškolske dobi.

 

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.