Upozorenje

Susret s praksom 2024.

Dana 11. travanja 2024.u 16:30 h na našem je Fakultetu organiziran susret sa studentima koji su završili studij na Učiteljskom fakultetu i stječu iskustva u praksi. Susret je organizirao Studentski zbor Učiteljskog fakulteta u Rijeci za sve sadašnje studente UFRI-ja.
Pozvane su kolegice Anja Basara (prvostupnica RPOO-a, polaznica diplomskog studija RPOO u Rijeci), koja sada odrađuje pripravnički staž, te Dajana Weiss (magistrica primarnog obrazovanja) koja je položila stručni ispit. Našim studentima odgovarale su na sva pitanja vezana za buduću praksu i staž. Na kraju su susreta gošće su dobile zahvalnicu Studentskog zbora UFRI i majicu s natpisom UFRI kao dar i zahvalu što su odvojile dio svog slobodnog vremena za dolazak na Fakultet i dijeljenje korisnog iskustva sa studentima.

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.