Upozorenje

KAKO BEZ SUZA U DJEČJI VRTIĆ I OSNOVNU ŠKOLU?

Sanja Tatalović Vorkapić
2021.


e-knjiga


 

Rani i predškolski period predstavlja vrlo dinamično i intenzivno razdoblje u razvoju djece u kontekstu značajnog broja promjena koje se događaju. Dosadašnje spoznaje iz područja razvojne psihologije sustavno pokazuju da se tijekom životnog kontinuiteta nikada poslije ranog i predškolskog perioda ne javlja toliki broj promjena kao što je to tijekom ovog ranog razvoja, pri čemu one ostavljaju značajan trag u kasnijem životu pojedinca. Pored toga što je rani razvoj sam po sebi iznimno dinamičan, djeca dodatno mogu biti izložena različitim izazovima tijekom svojeg djetinjstva. Te izazove treba promatrati kao mogućnosti za daljnji razvoj i napredak, no nerijetko nije tako. Ovo je jedan od značajnih aspekata i ciljeva koje je projekt prikazan u ovoj knjizi nastojao ostvariti i istaknuti kada je riječ o izazovima prijelaza iz obitelji u dječji vrtić te iz dječjeg vrtića/predškole u osnovnu školu.

Pritom je važno istaknuti ulogu okoline (mikro i makro) u životu djece. Naime suvremeni diskursi stavljaju naglasak upravo na osvješćivanju važnosti ranog razvoja na kasniji život pojedinca, a time i na odgovornosti koju skrbnici, obitelji te odgojno-obrazovne ustanove imaju u životu djece. I to je drugi značajan aspekt ove knjige budući da se projektom preuzela ta odgovornost, odgovornost članova akademske zajednice da pruže podršku utemeljenu na suvremenim spoznajama iz područja kvalitete prijelaza i prilagodbe tijekom djetinjstva, djeci, njihovim roditeljima te praktičarima: odgajateljima, učiteljima i stručnim suradnicima. Budući da je optimalan socijalno-emocionalni razvoj djece, u okviru kojeg se razvijaju vještine koje djeci omogućuju visoku razinu dobrobiti u dječjem vrtiću, školi i životu općenito, a uključuju sposobnost prepoznavanja i razumijevanja tuđih osjećaja i emocionalnih stanja, upravljanje snažnim osjećajima i načinima na koje ih izražavaju, razvijanje empatije, uspostavljanje i održavanje odnosa, adekvatan razvoj privrženosti, te efikasno donošenje odluka ključan za psihološki zdrave razvojne ishode, planirane aktivnosti u okviru projekta bile su usmjerena na podršku socijalno-emocionalnoj dobrobiti djece tijekom prijelaza i prilagodbe. Kako bi se zadovoljio holistički pristup u razvoju djece i odgojno-obrazovnom radu s njima, aktivnosti su varirane u odnosu na krajnje korisnike, metodički i sadržajno. Planirane aktivnosti su predložene projektnim partnerima: Dječjem vrtiću More, PPO Đurđice i osnovnoj školi Trsat te su ostvarene u suradnji s njihovim ravnateljicama, stručnim suradnicima te odgajateljima i učiteljima. Temeljem Programa pružanja podrške socijalno- emocionalnoj dobrobiti djece predškolske dobi, od 25. ožujka 2019. do 13. svibnja 2019. godine u DV Đurđice: u četirima terminima po dva školska sata održane su radionice s 30 djece, polaznicima predškole u DV Đurđice te posjet OŠ Trsat. Cilj radionica bio je poticanje socijalno-emocionalne dobrobiti djece pred polazak u osnovnu školu. Prvim sudjelovanjem u okviru manifestacije „Rijeka psihologije“ (20. veljače 2019.) nastojalo se senzibilizirati odgajatelje i učitelje na važnost prijelaza i prilagodbe djece kao i na prakse koje se pritom primjenjuju s ukupno 41 sudionikom. Drugim sudjelovanjem u okviru Rijeke psihologije (20. veljače 2020.) cilj je bio raspraviti o izazovima roditeljstva tijekom prijelaza i prilagodbe djece, pri čemu je sudjelovalo petnaest roditelja. Održani stručni skup u suorganizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje namijenjen odgajateljima, učiteljima i stručnim suradnicima, 28. kolovoza 2019. godine, putem suvremenih plenarnih predavanja i kvalitetno osmišljenih radionica, imao je za cilj osnažiti postojeće kompetencije 150 sudionika u praksama prijelaza i prilagodbe djece. Krajem 2019. godine, projekt je prikazan na međunarodnoj konferenciji EduVision2019 u Ljubljani, u Sloveniji na kojoj je sudjelovalo 240 odgajatelja, učitelja, stručnih suradnika i znanstvenika iz cijele Europe. U Atriju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2. ožujka 2020. godine održana je predstava za djecu i roditelje „Škola je fora, a ne noćna mora“ na temu prijelaza i prilagodbe. Posljednja planirana aktivnost: Poticanje socijalno-emocionalne dobrobiti djece rane dobi u jaslicama, koja je trebala biti provedena u jasličkim skupinama DV More, PPO Đurđice tijekom travnja 2020. godine nije provedena zbog pojave pandemije COVID-19 i epidemioloških mjera. Pojedine su projektne aktivnosti uključile i rad studenata, njih ukupno 34, koji su projekt doživjeli kao jednim od načina učenja, pri čemu su korištene metode društveno korisnog učenja i volontiranja. Angažman svih uključenih, a bilo ih je mnogo, pokazao je intrinzičnu motivaciju, spremnost na suradnju i entuzijazam a sve u svrhu ostvarenja sinergije akademske zajednice, odgojno-obrazovne prakse i lokalne zajednice čiji je konačni cilj povećanje razine kvalitete života djece i njihovih obitelji. Premda je već u međuvremenu pandemija COVID-19 kreirala novi izazov u okviru ovog područja, osvrti i evaluacije sudionika projekta pokazali su da su projektne aktivnosti doprinijele višoj razini socijalno- emocionalne dobrobiti djece tijekom prijelaza i prilagodbe u susjedstvu Kampus, ali i šire.

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.