Upozorenje

Misija i vizija


Učiteljski fakultet u Rijeci oslanja se na Strategiju Sveučilišta u Rijeci 2014. - 2020. kao metodološki okvir u kojemu se ostvaruje sveukupnost djelovanja svake njegove sastavnice pa tako i misija, vizija i djelovanje Učiteljskog fakulteta.


 

MISIJA

Misija je Učiteljskog fakulteta u Rijeci postizanje izvrsnosti u obrazovanju studenata, budućih odgajatelja i učitelja koji će temeljem stečenih ishoda učenja biti spremni odgovoriti na sve izazove svoje profesije i predstavljati anticipacijsku snagu napretka i razvoja društva znanja u zajednici u kojoj djeluju.  U ostvarivanju svoje misije Učiteljski će fakultet, na osnovama znanstvenih postignuća u obrazovnim  znanostima,  djelovati kao visokoškolska ustanova akademskih i etičkih vrijednosti i načela temeljenih na poštivanju univerzalnih ljudskih prava te biti mjesto kritičkog promišljanja i propitivanja koje uvažava različitosti i njeguje kulturu suradnje na svim razinama djelovanja.


 

VIZIJA

Učiteljski fakultet želi biti među vodećim nacionalnim akademskim institucijama za obrazovanje učitelja i odgajatelja, prepoznatljiv i u međunarodnim okvirima. Težimo ostvarivanju  kvalitetnog i učinkovitog obrazovanja temeljenog na ishodima učenja i koncepciji cjeloživotnog obrazovanja. Učiteljski fakultet djelovat će kao dinamična institucija koja sustavno i organizirano potiče mobilnost i razvoj istraživačkih karijera, omogućuje izražavanje talenata i poduzetničke energije svakoga pojedinca (nastavnika, asistenta, administrativnog osoblja i studenata). Naša je vizija trajno unapređivanje svoje djelatnosti, ostvarivanje visokih akademskih standarda i aktivno preuzimanje pune odgovornosti za kvalitetu vlastitog djelovanja i napredovanja. 

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (NN br. 124/2014.)

Strategija Sveučilišta u Rijeci 2021. - 2025.

Strategija razvoja Učiteljskog fakulteta u Rijeci 2021. - 2025.

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.