Upozorenje

Zakonski okvir

   
PDF Zakon o ustanovama
PDF Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
PDF Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
PDF Zakon o studenstkom zboru i drugim studentskim organizacijama
PDF Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju
PDF Zakon o priznavanju inozemsnih obrazovnih kvalifikacija


Kolektivni ugovori


PDF Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
PDF Dodatak 1. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje
PDF Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
PDF Dopuna Temeljnom kolektivnom ugovoru
Opći akti


PDF Statut Učiteljskog fakulteta u Rijeci (pročišćeni tekst)
PDF Pravilnik o broju, obvezama i ovlastima prodekana
PDF Pravilnik o diplomskom radu i diplomskom ispitu (pročišćeni tekst)
PDF Pravilnik o studijima Sveučilišta u Rijeci
PDF Pravilnik o studiranju (pročišćeni tekst)
PDF Pravilnik o studiranju
PDF Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o studiranju
PDF Pravilnik o izjednačavanju stručnih naziva s akademskim nazivom magistar/magistra primarnog obrazovanja
PDF Pravilnik o dopuni Pravilnika o izjednačavanju pojedinih stručnih naziva
PDF Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenataDokumenti

PDF Strategija razvoja Učiteljskog fakulteta u Rijeci 2021. - 2025.
PDF Strateški program znanstvenih istraživanja za razdoblje od  2016. do 2020.
   Financijski planovi


PDF Obrazloženje prijedloga financijskog plana 2022.-2023.
Financijski plan za 2022. i projekcija Plana za 2023. i 2024.
PDF Financijski plan za 2022. i projekcija Plana za 2023. i 2024.
   
Rebalans financijskog plana za 2021.
PDF Rebalans financijskog plana za 2021.
PDF Financijski plan za 2021. i projekcija Plana za 2022. i 2023.
   
PDF Obrazloženje prijedloga financijskog plana 2021.-2023.
PDF Rebalans financijskog plana za 2020.
PDF Financijski plan 2020.
   
PDF Rebalans financijskog plana 2019.
PDF Financijski plan 2019Odluke i obrasci


PDF Odluka o visini naknada na UfRi-ju
PDF Zahtjev za izdavanjem duplikata isprave o završetku studija
PDF Zahtjev za izdavanjem potvrde o studiju
PDF Zahtjev za izjednačavanjem naziva RN
PDF Zahtjev za izjednačavanjem naziva POZaštita osobnih podataka


UREDBA(EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27.travnja 2016 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ


Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.