Upozorenje

Pravo na pristup informacijama

 


Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15) Učiteljski fakultet ostvaruje Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno putem mrežne stranice Fakulteta (http://www.ufri.uniri.hr/hr/) bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente, korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje to pravo podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo pristupa informacijama može se ograničiti ili uskratiti, ukoliko je informacija zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašena tajnom, ili ako je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

 

Zakon o pravu na pristup informacijama (pročišćeni tekst)

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.