Upozorenje

RAZVOJ ZNANSTVENE PISMENOSTI U USTANOVAMA RANOG ODGOJA

 

 

Lidija Vujičić i suradnici
2017.


Ova znanstvena studija utemeljena je na sukonstruktivističkom pristupu odgojno - obrazovnom procesu pri čemu je okosnica kvalitativna metodologija: akcijsko istraživanje s etnografskim pristupom. Sastoji se od pet temeljnih cjelina: Odgajatelj i razvoj znanstvene pismenosti u ustanovama ranog odgoja ; Što podrazumijevamo pod znanstvenom pismenošću? ; Dječje teorije i proces znanstvenog opismenjavanja u ranom djetinjstvu ; Dijete: (su)konstruktor kurikuluma vlastitog učenja i razvoja ; Sociološka perspektiva o ulozi roditelja u podržavanju razvoja znanstvene pismenosti u ustanovama ranog odgoja.

1. GENERACIJA SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 2012.Ovom smo publikacijom željeli ˝opredmetiti˝ dosanjani san mnogih generacija hrvatskih predškolaca koje su veoma dugo, strpljivo, uporno i optimistično očekivale isto: podizanje razine obrazovanja odgajatelja predškolske djece i priznavanje profesije kao jednakovrijedne svim ostalim u odgojno-obrazovnom sustavu.

U akademskoj god. 2011./2012. studij je završila prva generacija sveučilišnih prvostupnika i magistara ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Pred vama su njihovi rezultati iskazani sažetcima diplomskih radova.

 
PDF Publikacija

VODIČ U POSTUPKU IZBORA U ZVANJE


Vodič za izbor u zvanja Jasne Krstović i Darka Lončarića napisan je s ciljem pružanja kvalitetne podrške svima koji se u određenom trenutku razvoja svoje akademske karijere nalaze pred izazovom izbora u znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje.

Vodič daje uvid u proceduru samog postupka izbora te zakonske i podzakonske akte kojima je taj postupak uređen.

Tekst je prožet posebno istaknutim pitanjima o kojima mnogi razmišljaju tijekom postupka izbora u zvanje.

Na kraju Vodiča ponuđeni su primjeri obrazaca za prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti i za praćenje vlastitog profesionalnog razvoja.

 

Opširnije...

ZNANSTVENI DOPRINOS 1998. - 2010.
Publikacijom „Znanstveni doprinos 1998. - 2010.“ obilježava se dvanaest godina osamostaljenja i uspješnog rada Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (do 2006. godine Visoke učiteljske škole).

U publikaciji su predstavljena najvažnija događanja u radu ove ustanove u proteklom razdoblju:

  • obrazovni programi
  • nastavnici i njihova znanstvena djelatnost
  • znanstveni i stručni skupovi
  • izdavačka djelatnost.
PDF Publikacija

GLAZBENI KLJUČ


Sanja Šamanić
2013.


Metodički priručnik za glazbeni paraktikum

Priručnik za studente
Učiteljskog fakulteta
s metodičkim uputama
i izborom pjesama

DIJETE PJEVAMarija Riman
2008.


Pjevanje u prvom, drugom i trećem razredu osnovne škole.

Priručnik za učitelje
s metodičkim uputama
i izborom pjesama

CJELOŽIVOTNO UČENJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ


Povodom UN-ovog desetljeća obrazovanja za održivi razvoj (2005.-2014.) Učiteljski fakultet u Rijeci organizirao je od 21. do 23. svibnja 2008. godine  na Plitvicama znanstveno-stručni interdisciplinarni skup s međunarodnim sudjelovanjem Cjeloživotno učenje za održivi razvoj.

Tom prigodom objavio je  pod istim nazivom knjigu u tri sveska koja sadrži više od 150 pozitivno recenziranih radova domaćih i inozemnih autora (iz Australije, Italije, Slovenije, Slovačke, Litve, Poljske, Rusije, Srbije, Bosne i Hercegovine) koje možete preuzeti ovdje...


PDF  Svezak 1
PDF  Svezak 2
PDF  Svezak 3

RANIJA IZDANJA DJELATNIKA UČITELJSKOG FAKULTETA

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.