Upozorenje

Upute za završetak studija

PDF

Izjava o akademskoj čestitosti


 

PDF Upute za izradu završnog rada
PDF Upute za izradu diplomskog rada

 


 • Student ima pravo prijaviti završni/diplomski ispit ako je završni/diplomski rad ocjenjen pozitivno, ako je izvršio provjeru izvornosti završnog/diplomskog rada (upute), ako je položio sve ispite i ako je izvršio druge obaveze na studiju iz kojih se stječu ECTS bodovi. 
 
 • Student koji prijavljuje završni/diplomski ispit dužan je Uredu za studente dostaviti na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.:
 1. Original diplomski rad u PDF-u
 2. Potpisani obrazac antiplagijata
 3. Potvrdu obiju knjižnica (SVKRI i FFRI) o vraćenim knjigama
 4. Prijavnicu za diplomski / završni rad
 5. Izjavu o pohrani diplomskog/završnog rada
 6. Privolu
 7. AZVO obrazac
 8. Alumni klub pristupnicu
 9. Upitnik studentskog zadovoljstva UNIRI anketa (ispunjeni upitnik studenti dostavljaju Uredu za studente u obliku dokumenta koji nije moguće naknadno mijenjati npr. pdf.)

 • Nakon dostavljanja potrebnih dokumenata Uredu za studente, student je dužan samostalno arhivirati rad u Digitalne akademske arhive i repozitorijie RH, u repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (DABAR) prema uputama
 
 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.