Upozorenje

Međunarodni znanstveni, istraživački i stručni projekti


ALGOLITTLE - Algorithmic Thinking Skills Through Play-Based Learning for Future's Code Literates (2020-1-TR01-KA203-092333) je projekt sufinanciran Erasmus+ programom u okviru Ključne aktivnosti 203, Strateška partnerstva.

Glavni cilj projekta je poticanje uključivanja kodiranja i algoritamskog razmišljanja u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Integrirati ih u svakodnevne dječje aktivnosti, situacije učenja u glazbenim, jezično-komunikacijskim, kreativno-stvaralačkim, istraživačko spoznajnim i kineziološkim aktivnostima koje utječu na cjelovit dječji razvoj.

Najvažnije aktivnosti projekta odnose se na izradu nastavnog plana i programa te materijala za učenje kolegija na preddiplomskom studiju Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, koji će koristiti suvremene strategije učenja temeljenih na igrama te poticanju kreativnosti, logičkog razmišljanja i vještina rješavanja problema.

Projekt je započeo 1. rujna 2020., a trajat će do 31. kolovoza 2022. Koordinator projekta je Izmir Democracy University (Odjel za obrazovne znanosti) iz Turske a partneri na projektu osim Učiteljskog fakulteta Sveučilita u Rijeci su: Pedagoški fakultet Sveučilišta u Mariboru (Slovenija), Institut za politehniku Viseu  (Portugal), Scuola di Robotica Genova (Italija) i ed-tech poduzeće EDUCLOUD (Turska).

Tijekom projekta prvo će se prikupljati iskustva iz prakse od odgajatelja iz svih zemalja partnera, zatim će se osmisliti kolegij za studente preddiplomskog studija Ranog i predkolskog odgoja i obrazovanja koji će se oblikovati kao hibridni e-kolegij. Održavanje kolegija predviđa se u ljetnom semestru ak.god. 2021/2022. u svim zemljama partnera. Kurikulum predmeta i svi nastavni materijali bit će dostupni na engleskom jeziku i svim jezicima zemalja partnera.
Nakon održane nastave u svim zemljama partnerima održati će se višestruka događanja na kojima će biti predstavljeni rezultati projekta.
 

S Učiteljskoga fakulteta u radu na projektu sudjeluju doc. dr. sc. Jasminka Mezak (voditelj projekta na UFRI), prof. dr. sc. Lidija Vujičić, izv. prof. dr. sc. Petra Pejić Papak te doc. dr. sc. Lucija Jančec.

Više o projektu može se pogledati na web stranici http://www.algolittle.org/ , Facebook stranici https://www.facebook.com/Algolittle/ ili Twitteru https://twitter.com/algolittle projekta 

AKTIVNOSTI:

radionica INTEGRIRAJMO VJEŠTINE ALGORITAMSKOG RAZMIŠLJANJA U PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Bilteni projekta: Broj 1 - prosinac 2020.
                          Broj 2 - lipanj 2021.
                          Broj 3 - studeni 2021.
                          Broj 4 - lipanj 2022.
                          Broj 5 - srpanj 2022.

Izrađen kurukulum zajedničkog izbornog kolegija: ALGOLITTLE kurikulum
Virtualna učionica
Publikacija Primjeri aktivnosti za integraciju vještina algoritamskog razmišljanja u rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Refleksije studenata

Završna konferencija projekta u Rijeci


 

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Ured UNICEF-a za Hrvatsku, u suradnji s Učiteljskoim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Splitu, Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli provode projekt „Unaprjeđivanje inkluzivnosti inicijalnog obrazovanja odgojitelja djece rane i predškolske dobi“. U okviru projekta izrađen je “Kurikul za edukatore sveučilišnih nastavnika” s ciljem unaprjeđivanja inkluzivnosti inicijalnog obrazovanja odgojatelja djece rane i predškolske dobi koji je dostupan na linku: Kurikul za edukatore sveučilišnih nastavnika | UNICEF Hrvatska. Objavljena je i druga po redu publikacija pod nazivom Analiza inkluzivnosti studijskih programa za inicijalno obrazovanje odgojitelja djece rane i predškolske dobi
 

 

PROMEHS: Promoting Mental health at Schools (606689 – EPP-1-2018-2-IT-EPPKA3-PI-POLICY) je projekt sufinanciran Erasmus+ programom u okviru Ključne aktivnosti 3, Podrška reformi politika.

Osnovni cilj ovog projekta je razvoj, implementacija i evaluacija kurikuluma za mentalno zdravlje djece i mladih u dječjim vrtićima, osnovnim, te srednjim školama, kako bi se ojačala povezanost između školskih programa temeljenih na istraživačkim rezultatima i odgojno-obrazovnih institucija, odnosno osnažila vez između znanosti, prakse i politika. Ovo bi trebao biti prvi kurikulum mentalnog zdravlja kojeg će zajednički kreirati znanstvenici, praktičari i predstavnici lokalnih zajednica, te zakonodavstva iz 20 institucija iz 7 uključenih zemalja u projektu. Očekuje se da bi primjena ovog kurikuluma trebala značajno povećati razinu dobrobiti djece i mladih, te odgajatelja/učitelja te da će svojim pozitivnim ishodima ostvariti mogućnost implementacije u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama zemalja koje su uključene.

Projekt je započeo 15. veljače 2019. godine i trajat će do 14. veljače 2022. godine, a dodijeljeno mu je ukupno 1.509.640,00 EUR.

Voditelj projekta jest Sveučilište u Milanu - Universita' Degli Studi Di Milano-Bicocca, a suradnici na projektu su: Sveučilište u Malti - Universita ta Malta, Sveučilište u Latviji - Latvijas Universitate, Sveučilište u Rumunjskoj - Universitatea Stefan Cel Mare Din Suceava, Ministarstvo obrazovanja Rumunjske - Inspectoratul Scolar al Judetului Suceava, Sveučilište iz Grčke - Panepistimio Patron, te Sveučilište iz Portugala - Faculdade de Motricidade Humana.

Pored navedenih zemalja suradnika, Hrvatska je također uključena s tri predstavnika: Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, Odjelom gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke, te Upravnim odjelom za odgoj i obrazovanje Primorsko-Goranske županije. Hrvatski tim je uključen zahvaljujući suradnji koju je uspostavila izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić.

S Učiteljskog fakulteta u radu na projektu sudjeluju: izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić, red. prof. dr. sc. Lidija Vujičić, Akvilina Čamber Tambolaš, asistentica i Korana Lisjak, mag. praesc. educ., asistentica na projektu. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje Primorsko-Goranske županije je ujedno delegirao izv. prof. dr. sc. Sanju Tatalović Vorkapić kao predstavnicu u projektu. Iz Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke, u projektu sudjeluje Lana Golob, savjetnica za programe.


Detaljnije informacije o projektu možete pronaći na web-stranici: https://www.promehs.org/  i/ili Facebook stranici: https://www.facebook.com/promehs, te upitom na e-mail voditeljice projekta za Hrvatsku, izv. prof. dr. sc. Sanje Tatalović Vorkapić: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .
MEHR: Modernity, Education and Human Rights

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci uključio se kao partner Erasmus+ projektu kojemu je cilj osigurati kvalitetu europskog obrazovanja o ljudskim pravima. Projekt vodi Švedska agencija za visoko obrazovanje (UKÄ).

Uz Švedsku i Hrvatsku, u projektu sudjeluje i Portugal. Projekt je započeo u rujnu 2016. i trajat će do 2019. godine, kada je planirana velika međunarodna konferencija u Bruxellesu.

Projekt se fokusira na ljudska prava iz različitih perspektiva. Kako kvaliteta obrazovanja o ljudskim pravima varira unutar i između europskih zemalja, projekt nastoji razviti zajedničke alate za evaluaciju i osiguranje kvalitete.

Švedski tim će primijeniti rodnu perspektivu na ljudska prava proučavajući studijske programe u medicini i socijalnoj skrbi, obrađujući rodno uvjetovano nasilje i nasilje nad djecom. U Portugalu će tim proučavati kvalitetu obrazovanja u interkulturnim vještinama unutar inženjerskih i geografskih studijskih programa, dok će se hrvatski tim (Učiteljski fakultet u Rijeci i Agencija za znanosti i visoko obrazovanje) usredotočiti na poučavanje o demokraciji i građanskim pravima unutar učiteljskih studijskih programa. S Učiteljskoga fakulteta sudjeluju izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić, izv. prof. dr. sc. Željko Boneta, doc. dr. sc. Dunja Anđić i Željka Ivković, asistent.

Projekt se financira EU programom Erasmus+. Dodijeljeno mu je 320 000 EUR.


     * A Gender Perspective on Human Rights Education
     * MEHR Croatian Report
     * MEHR Portugal last 08june 2019
     * Modernisation, Education, and Human Rights - Quality Assurance and Student Perspective
     * Modernisation, Education, and Human Rights (MEHR) Event

 

GLAT – Games for Learning Algorithmic Thinking  

GLAT - Games for Learning Algorithmic Thinking (2017-1-HR01-KA201-035362) je projekt sufinanciran Erasmus+ programom u okviru Ključne aktivnosti 2, Strateška partnerstva za područje općeg obrazovanja.

Glavni cilj projekta je poticanje uključivanja kodiranja i algoritamskog razmišljanja u poučavanje različitih predmeta u nižim razredima osnovne škole na zabavan i atraktivan način.

Najvažnije aktivnosti projekta uključuju stručno usavršavanje učitelja razredne nastave koji će biti upoznati s različitim inovativnim metodama izvođenja nastave uz uporabu informacijsko-komunikacijske tehnologije, a naglasak će biti na korištenju obrazovnih strategija učenja uz pomoć igara (GBL - games-based learning) te poticanju kreativnosti, logičkog razmišljanja i vještine rješavanja problema.

Projekt je započeo 2. listopada 2017., a trajat će do 1. rujna 2019. Koordinator projekta je Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci (voditeljica prof. dr. sc. Nataša Hoić Božić) a partneri na projektu osim Učiteljskog fakulteta su: Sveučilište u Talinu (Estonija), Pedagoški fakultet Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija), Sveučilište Sv. Ćiril i Metod u Skopju (Makedonija) i Jugozapadno sveučilište "Neofit Rilski" u Blagoevgradu (Bugarska).

Tijekom projekta učitelji će, okupljeni u fokus grupu sudjelovati na edukaciji oblikovanoj prema mješovitom modelu e-učenja. Ključni dio će predstavljati tri radionice koje će se održati u Hrvatskoj dok će se online dio edukacije odvijati putem sustava za e-učenje. Nastavnici iz fokus grupe će uz pomoć stručnjaka iz projektnog tima primijeniti novo stečeno znanje za razvoj scenarija učenja, a zatim osmišljene scenarije učenja provoditi u nastavi sa svojim učenicima. Povratne informacije nastavnika i učenika će se koristiti za unaprjeđenje osmišljenog e-kolegija te će poboljšana verzija silabusa s materijalima za učenje i najboljim primjerima scenarija učenja biti javno dostupna kao jedan od rezultata projekta. Navedeni materijali će biti objavljeni na hrvatskom i engleskom jeziku pa će ga uz hrvatske nastavnike moći koristiti i nastavnici diljem Europe.

S Učiteljskoga fakulteta u radu na projektu sudjeluju doc. dr. sc. Jasminka Mezak (kordinator na UF), izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić te doc. dr. sc. Petra Pejić Papak.
 
Više o projektu može se pogledati na web stranici http://glat.uniri.hr/ili Facebook stranici https://www.facebook.com/glatproject/ projekta

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.