Upozorenje

Istraživačke potpore Sveučilišta u Rijeci

   
PDF Skriveni kurikulum i kultura odgojno-obrazovne ustanove
Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Lucija Jančec
2021.
 
PDF Povezanost s prirodom, organizacija slobodnog vremena učenika rane školske dobi i digitalne tehnologije
Voditeljica projekta: izv. prof. dr. sc. Dunja Anđić
2019. - 2020.
 
PDF Profesionalne razvojne potrebe, uvjeti i mogućnosti učenja studenata učiteljskih studija i učitelja
Voditeljica projekta: izv. prof. dr. sc. Renata Čepić
2019. - 2020.
 
PDF Slikovnica u dječjem vrtiću i osnovnoj školi
Voditeljica projekta: izv. prof. dr. sc. Maja Verdonik
2019. - 2020.

PDF Kako bez  suza u dječji vrtić i osnovnu školu – Podrška socio-emocionalnoj dobrobiti djece tijekom prijelaza i prilagodbe
Voditeljica projekta: izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić
2019. - 2020.
 
PDF Uspostavljanje sustava za praćenje tjelesne aktivnosti suvremenom tehnologijom u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Voditelj projekta: doc. dr. sc. Vilko Petrić
2018.
 
PDF Vrijednosne orijentacije i društveno djelovanje riječkih studenata
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc Željko Boneta
2018.
 
PDF Dobrobit djece u prijelaznim životnim periodima: empirijska provjera ekološko-dinamičkog modela
Voditeljica projekta: izv. prof. dr. sc Sanja Tatalović Vorkapić
2018.
 
PDF Stručnost učitelja u Hrvatskoj za edukacijsko uključivanje učenika s teškoćama u ponašanju
Voditeljica projekta: izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah
2018.
 
PDF Učiteljska uvjerenja kao odrednice samoregulacije i kreativnosti učenika u STEM području obrazovanja
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić
2018.
 
PDF Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transferzalne kompetencije
Voditeljica projekta: izv. prof. dr. sc. Renata Čepić
2013.-2018.
 
PDF Razine rizika za probleme u ponašanju kod djece rane razvojne dobi i stručne intervencije
Voditeljica projekta: izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah
2013.-2018.
 
PDF Kultura odgojno-obrazovne ustanove kao čimbenik sukonstrukcije znanja
Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Lidija Vujičić
2013.-2018.
 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.